Xây dựng tài liệu đào tạo và hướng dẫn về QLRRTT

BY ON 03-10-2013 IN Hoạt động dự án, Thông tin cần biết, Tin tức Comments Off

Dựa vào kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo cùng với sự tham gia đóng góp ý kiến của Quỹ, VCCI, các chuyên gia và tổ chức có liên quan, năm thứ nhất, CED đã tiến hành xây dựng, thiết kế và hoàn thiện 02 bộ tài liệu trong đó 01 tài liệu dành cho giảng viên nguồn (ToT) và 01 bộ tài liệu hướng dẫn dành cho doanh nghiệp. Theo đánh giá của các chuyên gia phản biện “Đây là bộ tài liệu đào tạo đầu tiên về QLRRTT cho các doanh nghiệp ở Việt Nam, vì vậy nó thực sự hữu ích và đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của doanh nghiệp”. Bộ tài liệu gồm có: