Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai trong DN nhỏ và vừa

BY ON 01-10-2013 IN Videos Comments Off

Hầu hêt các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam không có kế hoạch và phương án phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, vì vậy khi thiên tai xảy ra, các DNNVV chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Nhằm hỗ trợ các DNNVV phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, CED giới thiệu video lập kế hoạch phòng chống thiên tai trong DNNVV.