Videos về kinh nghiệm ứng phó thiên tai của các nước trên thế giới

BY ON 01-10-2013 IN Videos Comments Off

Trung tâm Giáo dục và Phát triển(CED) đã sưu tầm được một số videos về kinh nghiệm ứng phó thiên tai của các nước và làm phụ đề tiếng Việt.

Lập kế hoạch dự phòng trong tình huống thiên tai khẩn cấp (Emergency Preparedness – Make a kit and a plan):

Video hướng dẫn những việc cần làm trước khi thiên tai. Những việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng có thể bảo vệ được gia đình bạn và nhiều khi có thể cứu được tính mạng con người. Hai việc quan trọng nhất mà bạn cần làm là có lên kế hoạch cho gia đình và có hộp dự phòng trong tình huống khẩn cấp.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với thiên tai (Be prepared not scared):

Trong khi tổng số người bị chết do thời tiết khắc nghiệt giảm đi thì số người bị chết do lũ lụt đặc biệt là lũ quét lại tăng lên. Video đưa ra một số khuyến cáo quan trọng để có thể ngăn ngừa thiệt hại về người và của trong trường hợp lũ lụt và lũ quét:

Phòng chống lụt bão (Flood Protection):

Lũ lụt là một trong những loại thiên tai có sức tàn phá mạnh nhất. Có một so cách tương đối rẻ tiền mà bạn có thể chuẩn bị để bảo vệ gia đình và tài sản khi lũ tấn công, đó là xây nhà theo các chỉ dẫn trong đoạn video này

Các DN đã sẵn sàng để ứng phó, còn Bạn thì sao (Ready business):

Một doanh nghiệp thành đạt và thành công nhưng đều có thể có nguy cơ rủi ro do thiên tai vào bất cứ lúc nào, nếu không tính toán và không lên kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với thiên tai. Nếu các doanh nghiệp không có sự chuẩn bị, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn hơn khi khắc phục hậu quả thiên tai và quay trở lại sản xuất kinh doanh sau thiên tai.

Chuẩn bị trước khi xảy ra lũ lụt ở Appleby (Preparing for flooding-Appleby’s story):

Đây là một câu chuyện về sự chuẩn bị ứng phó với lũ lụt của cư dân ở thị trấn Cumbrian thuộc Appleby (Anh) từ năm 2009. Sau khi lũ đi qua, người dân ở đây không còn lo lắng phải sửa chữa nhà cửa hay sơn lại những bức tường bị rêu mốc. Cộng đồng hãy chung tay hành động để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có thiên tai xảy ra.