Bà Tống Thị Mỹ Thi

BY ON 18-04-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên, Đội ngũ tư vấn Comments Off

Email: nnthanh@hunre.edu.vn

Bà Tống Thị Mỹ Thi có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững. Hiện nay bà đang là giảng viên tại Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu biến đổi toàn cầu (CAGRC) chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế và các chương trình chung. Trước đây bà Mỹ Thi từng làm tư vấn viên tại ISET – VIETNAM với nhiệm vụ chính là xây dựng tài liệu hướng dẫn cho các hoạt động ngoại khóa về bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu trong các trường học.  Ngoài ra, bà cũng từng tiến hành đánh giá độc lập và chuẩn bị báo cáo kỹ thuật cho dự án “Xây dựng khả năng chống chịu ở đô thị thông qua giáo dục lồng ghép” tại Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng (2014); Phát triển nội dung các chương trình đào tạo, thiết kế giáo trình, hướng dẫn giảng dạy cho các khóa học trực tuyến về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai ở Việt Nam” do UNESCO Việt Nam tổ chức.

Bà Mỹ Thi từng tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Quản lý thảm họa và Môi trường quốc tế tại Đại học Kyoto, Nhật Bản (2014); tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Môi trường Tự nhiên, Đại học Okayama (2010); tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Khoa học Huế (2006). Bà Thi cũng từng tham gia nhiều khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực đào tạo như Đào tạo về Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững thuộc Đại học Yousei Hàn Quốc (2016), Lý thuyết và Thực hành về biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Đại học Yonsei Hàn Quốc (2015); và tham gia chương trình COE toàn cầu thuộc Đại học Kyoto, Nhật Bản (2013).