Tổng kết dự án về quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

BY ON 20-07-2017 IN Thông tin cần biết Comments Off

Ngày 12/7, dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Quỹ Châu Á đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo “Quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bài học kinh nghiệm và định hướng cho những năm tiếp theo”. Trung tâm Giáo dục và Phát triển và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 2 cũng đã tham gia chia sẻ tại hội thảo.

Đây là dịp để các doanh nghiệp, các chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác liên quan đánh giá những kết quả và hạn chế của dự án “Đẩy mạnh hợp tác công tư trong quản trị rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” trong suốt 6 năm qua, từ 2011 đến 2017, đồng thời đề xuất những ý tưởng cho việc triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tiếp theo.

Tại hội thảo, các bên đã cung cấp những thông tin về kết quả của dự án trong thời gian 6 năm qua. Theo đó, dự án đã tổ chức được 135 khóa đào tạo về quản lý rủi ro thiên tai cho hơn 2.700 doanh nghiệp trong đó 50% doanh nghiệp sau đào tạo đã có các hoạt động tiếp theo. Có 27 cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng, Long An đã tham gia nghiên cứu tích hợp nội dung quản lý rủi ro thiên tai vào chương trình giảng dạy sẵn có. Dự án đã xây dựng được kho lưu trữ về quản lý rủi ro thiên tai, trong đó đặc biệt là Sách trắng và website ungphothientai.com. Dự án đã đào tạo nhiều giảng viên nguồn, thành lập Câu lạc bộ Giảng viên với các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu nhằm duy trì, trao đổi các hoạt động đào tạo trong và sau dự án. Các mạng lưới giữa doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, chính quyền địa phương được phát triển. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động, sự kiện đã được tổ chức trên khắp cả nước cho không chỉ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hiệp hội doanh nghiệp, KKT, KCN mà còn cho nhiều đối tượng như các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, chuyên gia, học sinh, sinh viên…

Theo ông Nguyễn Trí Thanh, chuyên gia cấp cao của Quỹ Châu Á, một trong những điều ông tâm đắc nhất là việc nâng cao được trình độ kiến thức và vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Chia sẻ về định hướng tiếp theo của Quỹ Châu Á để duy trì dự án bền vững sau khi kết thúc, ông Thanh cho biết “sẽ triển khai theo chiều sâu từng lĩnh vực như cung cấp bộ công cụ cho doanh nghiệp về ngành dệt may, giải khát để bản thân doanh nghiệp tự đánh giá rủi ro”. Đồng thời, tác động vào chính sách, kết nối cồng động doanh nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước về quản lý rủi ro thiên tai, hỗ trợ cộng đồng trong công tác phòng ngừa cũng là những nội dung được tập trung trong thời gian tới.