Tọa đàm trách nhiệm xã hội trong QLRRTT

BY ON 01-10-2013 IN Videos Comments Off

Ngày 19 tháng 9 năm 2012, VCCI chi nhánh Đà Nẵng đã tổ chức buổi toạ đàm “ Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong quản lý rủi ro thiên tai”, đại diện các doanh nghiệp trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã tham dự.