Tọa đàm 19/12/2012: Khảo sát tình hình các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội trong quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 30-09-2013 IN Hoạt động dự án, Thông tin cần biết, Tin tức Comments Off

Nhằm mục đích tìm ra một số điển hình về TNXHDN và hỗ trợ từ thiện và hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực QLRRTT để phổ biến và nhân rộng tại Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và Phát triển tiến hành khảo sát các doanh nghiệp Việt Nam, với các mục tiêu cụ thể:

  1. Đánh giá hiểu biết và thực trạng việc thực hiện TNXHDN tại các doanh nghiệp (tìm hiểu nhận thức của DN về TNXH, đánh giá các chính sách và các hoạt động bên trong của DN liên quan đến TNXH và QLRRTT);

  2. Tìm hiểu cách thức thực hiện và tiến hành các hoạt động hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp liên quan đến hỗ trợ thiên tai (từ động lực, mục tiêu của DN trong các hoạt đồng này đến việc thực hiện, quản lý, theo dõi và đánh giá…)

Tóm tắt kết quả khảo sát được trình bày tại cuộc “TỌA ĐÀM TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI” tổ chức tại đà nẵng ngày 19/12/2012.

Nội dung bài trình bày xem tại đây.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển