Tiến hành tập huấn QLRRTT cho DNNVV tại tỉnh Phú Yên

BY ON 03-02-2014 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

4. Khóa tập huấn tại Phú Yên

4.1 Khóa 1:

Thông tin chung

-          Thời gian tổ chức: 12-13/10/2013

-          Các giảng viên của lớp tập huấn:

 • Giảng viên gồm: Ông Trần Xủn, Ông Võ Quốc Dũng
 • Trợ giảng: Bà Nguyễn Thị Như Mai

-          Số lượng học viên (có danh sách kèm theo):

 • Học viên tham dự: 30 người.
 • Số lượng nam/nữ: 20/10
 • Số lượng doanh nghiệp tham dự: 18
 • Số lượng cơ quan nhà nước tham dự: 01
 • Số lượng lãnh đạo tham dự:   09
 • Số lượng nữ là lãnh đạo doanh nghiệp ( giám đốc hoặc phó giám đốc): 0

Đánh giá sau khóa học

Kết quả lớp tập huấn được dánh giá dựa trên các phiếu đánh giá khóa học thu lại từ các phiếu phát ra cho 30 học viên của lớp ngay sau khi khóa học kết thúc. Kết quả đánh giá khóa học được thể hiện ở những tiêu chí sau:

Đánh giá chungcủa học viên về khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Mức độ Tổng số Tỷ lệ %
 1.Mục tiêu khóa học Tốt 25 83.3%
Khá 4 13.3%
Trung bình 1 3.4%
Kém - -
 2.Thời gian tập huấn Quá dài - -
Vừa đủ 29 96.6%
Quá ngắn 1 3.4%
 3.Công tác hậu cần Tốt 27 90%
Khá 3 10%
Trung bình - -
Kém - -

 

-            Mục tiêu của khóa học được đa số học viên đánh giá tốt với tỉ lệ 83.3%, một số ít học viên đánh giá “khá” với tỉ lệ 13.3% và yêu cầu nên tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn về QLRRTT cho DN, duy chỉ một học viên cho rằng mục tiêu trên chỉ đạt mức trung bình.

-            Thời gian của khóa tập huấn: 96.6% học viên cho rằng thời gian giảng dạy vừa đủ và phù hợp, tuy nhiên ghi nhận thêm ý kiến cần tăng thêm thời lượng chương trình và cho rằng tập huấn trong 3 ngày sẽ tốt hơn.

-            Công tác hậu cần được đa số học viên nhận xét tổ chức khá tốt.

 Đánh giá về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Tổng số điểm Điểm bình quân
1.Cách truyền đạt 282 9.4
2.Nội dung đào tạo 290 9.7
3.Các bài tập thực hành 286 9.5
4.Khả năng áp dụng trong thực tế 273 9.1

-            Tất cả tiêu chí trên được học viên đánh giá cao với tổng số điểm trung bình đều trên 9 điểm. Trong đó, nội dung đào tạo và các bài tập thực hành được học viên chú trọng vì tính thực tiễn cao, cần thiết, bổ ích. Ngoài ra, sự giảng dạy và truyền đạt nhiệt tình của các giảng viên đã giúp học viên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận kiến thức phòng chống rủi ro thiên tai.

-            Các tài liệu được phát của CED đều rất hay, trong đó DN có thể áp dụng các mô hình hay của DN bạn tại Đà Nẵng.

-    Các bài tập thực hành: được thiết kế khoa học, giúp học viên tự đào sâu phần lý thuyết,    nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch QLRRTT cho DN.

 Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết các nội dung được học:

TT Nội dung TổngĐiểm Trung bình Đã từng áp dụng/chưa áp dụng tại DN
Số phiếu trả lời có %
1 Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp 255 8.5 22 73.3
2 Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp 262 8.7 25 83.3
3 Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN 251 8.3 22 73.3
4 Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản 263 8.8 27 90
5 Lập phương án sơ tán cho nhân viên 259 8.6 23 76.7
6 Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp 269 9.0 28 93.3
7 Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp 253 8.4 21 70
8 Lập phương án hậu cần 261 8.7 26 86.7
  TỔNG CỘNG: 2.073
  Điểm trung bình trên 8 nội dung 8.6

 Các học viên đã tự đánh giá và so sánh lại lại lượng kiến thức thu được sau khi tham dự lớp tập huấn. Kết quả đánh giá của 30 phiếu đánh giá tương ứng với 8 nội dung như sau:

       Đánh giá trước khóa học:

Phần đánh giá trước khoá học cho thấy đa số các học viên cũng đã có sẵn kiến thức về QLRRTT& họ hiểu rõ tầm quan trọng trong việc chuẩn bị đối phó với việc gián đoạn hoạt động kinh doanh do thiên tai gây ra nên ban tổ chức nhận thấy học viên đặc biệt nhiệt tình quan tâm và sôi nổi trong các buổi học.

       Đánh giá sau khóa học:

-            Sau khóa học, học viên tự đánh giá kiến thức và mức độ hiểu biết của mình về lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp ở mức độ khả quan với trung bình điểm số các nội dung đều trên 8. Chênh lệch về độ hiểu biết giữa các nội dung và tỉ lệ doanh nghiệp đã áp dụng các mô hình quản lý rủi ro trong thực tế không quá cách biệt, cho thấy doanh nghiệp phần nào đã chuẩn bị trước về các phương án quản lý rủi ro thiên tai.

-            Nội dung “Lập kế hoạch ứng phó trong hình huống khẩn cấp” được học viên tự đáng giá cao nhất với 9.0 điểm và đã có 93.3% doanh nghiệp áp dụng thực tế.

-            Nội dung “Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp” tuy chỉ chiếm 70% tổng số DN đã đã áp dụng, nhưng sau khóa tập huấn đã thể hiện sự chuyển biến rõ rệt trong việc tiếp thu kiến thức mới về nội dung này với điểm số trung bình 8.4

-            Nhìn chung bảng tổng kết đánh giá, lớp tập huấn đã đạt được kết quả tích cực, các doanh nghiệp đã được củng cố lại những gì đã biết và tiếp thu thêm kiến thức mới nhằm áp dụng tốt vào thực tiễn phục vụ công tác quản lý rủi ro do thiên tai.

4.2 Khóa thứ 2:

Thông tin chung:

-          Thời gian tổ chức: 15-16/11/2013

-          Các giảng viên của lớp tập huấn:

 • Giảng viên gồm: Ông Trần Xủn, Ông Võ Quốc Dũng
 • Trợ giảng: Bà Nguyễn Thị Như Mai

-          Số lượng học viên (có danh sách kèm theo):

 • Học viên tham dự: 30 người.
 • Số lượng nam/nữ: 25/5
  • Số lượng doanh nghiệp tham dự: 11
  • Số lượng cơ quan nhà nước tham dự:   06
  • Số lượng lãnh đạo tham dự:  15
  • Số lượng nữ là lãnh đạo doanh nghiệp ( giám đốc hoặc phó giám đốc): 03

Đánh giá khóa tập huấn:

Kết quả lớp tập huấn được dánh giá dựa trên các phiếu đánh giá khóa học thu lại từ  các phiếu phát ra cho 30 học viên của lớp ngay sau khi khóa học kết thúc. Kết quả đánh giá  khóa học được thể hiện ở những tiêu chí sau:

v  Đánh giá chung của doanh nghiệp về khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Mức độ Tổng số Tỷ lệ %
 1.Mục tiêu khóa học Tốt 23 76.7%
Khá 7 23.3%
Trung bình - -
Kém - -
 2.Thời gian tập huấn Quá dài - -
Vừa đủ 30 100%
Quá ngắn
 3.Công tác hậu cần Tốt 24 80%
Khá 6 20%
Trung bình - -
Kém - -

-                 Mục tiêu của khóa học được đa số học viên đánh giá tốt với tỉ lệ 76.7%, một số ít học viên đánh giá “khá” với tỉ lệ 23.3%.

-                 Thời gian của khóa tập huấn: 100% học viên cho rằng thời gian giảng dạy vừa đủ và phù hợp.

-                 Công tác hậu cần được đa số học viên nhận xét tổ chức khá tốt.

-                 Các học viên đề nghị thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn tương tự tại các huyện vùng sâu, vùng xa vì đây là nơi DN dễ bị tổn thương nhất.

-                 Đối với các ông, bà lãnh đạo chính quỳen thì cho rằng khoá học không những bổ ích cho DN mà còn giúp chính quyền rất nhiều khi làm việc và chỉ đạo cho các DN trên địa bàn đề nghị TAF & VCCI thường xuyên tổ chức các lớp như vậy tại các huyện, thị xã hay gặp khó khăn trong công tác phòng chống TTRR.

-                 Đặc biệt, lớp tập huấn ngày 15-16/11/2013 được tổ chức vào đúng lúc Phú Yên đang phải đối mặt với áp thấp nhiệt đới và lũ lụt, tuy nhiên các học viên đã không ngại khó khăn cố gắng tham dự đầy đủ.

 Đánh giá về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Tổng số điểm Điểm bình quân
1.Cách truyền đạt 282 9.4
2.Nội dung đào tạo 285 9.5
3.Các bài tập thực hành 275 9.2
4.Khả năng áp dụng trong thực tế 275 9.2

 -            Nội dung đào tạo: Các DN thừa nhận DN đã quen với tình hình thiên tai nhưng chưa có một kế hoạch cụ thể và được cập nhật thường xuyên. Do đó nội dung khóa tập huấn được đánh giá rất cao, giúp DN lập kế hoạch bài bản hơn, cụ thể và chi tiết hơn.

-            Các bài tập thực hành: rất bổ ích không những đối với DN mà còn giúp các cơ quan nhà nước có biện pháp hỗ trợ tốt hơn cho DN.

-            Đa số các tiêu chí trên được học viên đánh giá cao với tổng số điểm trung bình đều trên 9 điểm. Ngoài ra, sự giảng dạy và truyền đạt nhiệt tình của các giảng viên đã giúp học viên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận kiến thức phòng chống thiên tai rủi ro.

            Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết các nội dung được học:

TT Nội dung TổngĐiểm Trung bình Đã từng áp dụng/chưa áp dụng tại DN
Số phiếu trả lời có %
1 Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp 284 9.5 15 50
2 Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phóthiên tai trong doanh nghiệp 283 9.4 18 60
3 Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN 280 9.3 17 56.7
4 Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản 270 9 22 73.3
5 Lập phương án sơ tán cho nhân viên 282 9.4 21 70
6 Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp 273 9.1 14 46.7
7 Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp 267 8.9 14 46.7
8 Lập phương án hậu cần 281 9.4 19 63.3
  TỔNG CỘNG: 2.220
  Điểm trung bình trên 8 nội dung 9.25

 

            Các học viên đã tự đánh giá và so sánh lại lại lượng kiến thức thu được sau khi tham dự lớp tập huấn. Kết quả đánh giá của 30 phiếu đánh giá tương ứng với 8 nội dung như sau:

Đánh giá trước khóa học:

                   Phần đánh giá trước khoá học cho thấy đa số các học viên thừa nhận DN đã quen với tình hình thiên tai nhưng chưa có một kế hoạch cụ thể và được cập nhật thường xuyênvà họ cũng hiểu rõ tầm quan trọng trong việc chuẩn bị đối phó với việc gián đoạn hoạt động kinh doanh do thiên tai gây ra nên ban tổ chức nhận thấy học viên đặc biệt nhiệt tình quan tâm và sôi nổi tranh luận trong các buổi học.

       Đánh giá sau khóa học:

-       Sau khóa học, học viên tự đánh giá kiến thức và mức độ hiểu biết của mình về lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp ở mức độ khả quan với trung bình điểm số các nội dung đều trên 9.

-       Chênh lệch về tỉ lệ doanh nghiệp đã áp dụng các mô hình quản lý rủi ro ngoài thực tế (50-70%) và độ hiểu biết giữa các nội dung đã học khá cách biệt, cho thấy các doanh nghiệp này sau khóa học đã thực sự trang bị thêm được kiến thức cần thiết để áp dụng vào thực tiễn sau này.

-       Nội dung “Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản” được học viên tự đánh giá cao về kiến thức tiếp thu (9đ) và đạt tỉ lệ doanh nghiệp đã ứng dụng ngoài thực tiễn nhiều nhất (73.3%)

-       Nội dung “Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong DN” được học viên tự đánh giá cao nhất với 9.5 điểm, tuy nhiên chỉ có 50% doanh nghiệp đã áp dụng thực tế.

-       Nội dung “Lập kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp” và “Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp” có tỉ lệ phần trăm doanh nghiệp đã áp dụng thực tế thấp nhất (46.7%), sau khóa học các học viên tự đánh giá gần 9 điểm cho các nội dung này, chứng tỏ học viên các DN đã có sự chuyển biến kiến thức rõ rệt và hy vọng sẽ áp dụng tốt những phương án này vào thực tiễn.

-       Trong suốt 2 ngày học, các học viên làm việc hăng say, trao đổi cởi mở giữa học viên từ DN và từ các cơ quan nhà nước.

-       Các học viên có ý thức học tập tốt, tham gia đầy đủ mặc dù trời mưa kéo dài.

-       Giảng viên có truyền đạt tốt, rõ ràng nên giúp học viên khái quát được vấn đề trong thời gian ngắn. Các giảng viên đưa ra các góp ý sát với thực tế của DN, có tính khả thi cao.

-       Nhìn chung bảng tổng kết đánh giá, lớp tập huấn đã đạt được kết quả tích cực, các doanh nghiệp đã được củng cố lại những gì đã biết và tiếp thu thêm kiến thức mới nhằm áp dụng tốt vào thực tiễn phục vụ công tác quản lý rủi ro do thiên tai.