Tiến hành đào tạo QLRRTT cho DNNVV tại phía Nam và ĐBSCL

BY ON 09-02-2014 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Trong khuôn khổ dự án Đẩy mạnh hợp tác Công – Tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” do Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Quỹ Châu Á phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và Phát triển thực hiện một loạt các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro thiên tai trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổ chức Đối thoại chính sách giữa Nhà nước với doanh nghiệp về QTRRTT cho doanh nghiệp ĐBSCL. Mục tiêu của hoạt động này nhằm tuyên truyền vận động cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tại ĐBSCL về tầm quan trọng của công tác sẵn sàng ứng phó với thiên tai, tính cần thiết của việc trang bị những kiến thức cơ bản của việc lập kế hoạch giảm nhẹ RRTT và lồng ghép trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ĐBSCL. Từ đó phát hiện ra nhu cầu đào tạo tập huấn về việc lập kế hoạch QTRRTT của các hiệp hội doanh nghiệp, ban quản ký khu công nghiệp và khu chế xuất tại ĐBSCL. Từ nhu cầu cụ thể này sẽ tiến hành thực hiện các hoạt động đào tạo tập huấn chuyên sâu cho các Hiệp hội, ban quản lý KCN…

Thông tin chung: Thòi gian tổ chức: 15/11/2013, Địa điểm tổ chức: Thành phố Cần Thơ, Số lượng đại biểu tham dự: 104 đại biểu.

Thành phần: Về phía VCCI có ông  Nguyễn Hữu Đệ  – P.  Giám đốc VCCI Cần Thơ, Bà Bùi Linh Chi – cán bộ Ban Pháp chế  – VCCi Hà Nội, Bà Võ Thị Kim Cương – Trưởng phòng Pháp chế. Phía nhà tài trợ: ông Nguyễn Trung Kiên – đại diện Quỹ Châu Á. Về phía chuyên gia có: Ông Nguyễn Diễn – P.  Giám đốc  VCCI Đà Nẵng, Ông Nguyễn Qúi Ninh – Trưởng phòng, chi cục thủy lợi Cần Thơ, Ông Cao Văn Nam – Chi cục trưởng chi cục thủy lợi Kiên Giang, Ông Phan Quang Trung – GĐ Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu

Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và các sở ban ngành, các doanh nghiệp tại ĐBSCL

Nội dung chương trình: (Xem chi tiết phụ lục báo cáo)

Trình bày của chuyên gia dự án và của đại diện cơ quan nhà nước liên quan đến vấn đề QTRRTT.

Khai mạc buổi đối thoại: P.Giám đốc VCCI Cần Thơ – Ông Nguyễn  Hữu Đệ phát biểu khai mạc hội thảo

Ông Nguyễn Diễn – P.  Giám đốc  VCCI Đà Nẵng trình bày về Hiện trạng của doanh nghiệp hiện nay trong nhu cầu đối phó TT và kết quả tiến hành khảo sát tại ĐBSCL.

Ông Nguyễn Quí Ninh – Trưởng phòng chi cục thủy sản thủy lợi Cần Thơ- Hỗ trợ doanh nghiệp PCRRTT trình bày gồm 4 nội dung chính:Đôi nét về tp Cần Thơ: 5 quận, Ban chỉ huy PCLBTP, Các loại thiên tai thường xảy ra: sạt lở, ngập lụt. Đối với các công tác chỉ đạo ứng phó.

 Ông Cao Văn Nam – Chi cục trưởng chi cục thủy lợi Kiên Giang: trình bày về công tác ứng phó rủi ro thiên tai tại Kiên Giang: Giới thiệu về công tác PCBL tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thực hiện theo phương châm “ Phòng chống tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, Các thiên tai thường xảy ra ở ĐBSCL, việc xây dựng kế hoạch hằng năm, quan tâm đến người dân và các doanh nghiệp- qua việc đầu tư các công trình dẫn lũ, kéo điện, các công trình trú lũ cho các tàu đánh cá.

 Ông Phan Quang Trung –P. GD Chi nhánh Miền Tây- Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu trình bày Sơ lược về công ty: công ty hoạt động từ năm 2006, nhìn chung phạm vi hoạt đông vẫn còn hạn hẹp, chủ yếu ở Cần Thơ và Cà Mau. Năm tới sẽ phát triển sang các vùng ven biển- tàu, thuyền. Đồng thời mở rộng phạm vi bảo hiểm tài sản do rủi ro thiên tai cháy nổ, sét, bão lụt …, bảo hiểm rủi ro về mọi tài sản trong thiên tai.Bên cạnh đó phía cty còn có bảo hiểm kỹ thuật, các mặt liên quan đến thiên tai. Phía cty còn có các loại bảo hiểm xuất hiện do các hiện tượng tư nhiên, các loại bảo hiểm liên quan đến tài sản nói chung như bảo hiểm tiền.

Đánh giá chung: Hội thảo PCBLTT giúp nâng  nhận thức cho các Hiệp hội doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Bên cạnh đó, Hội thảo giúp nâng cao ý thức cho doanh nghiệp những vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai xây dựng được kế hoạch phòng tránh thiên tai, có hệ thống thông tin liên lạc và xây dựng được lực lượng nòng cốt có chuyên môn, nghiệp vụ về giảm nhẹ thiên tai; doanh nghiệp và người dân ở  vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai;Đồng thời giúp địa phương hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý rủi ro thiên tai

Đánh giá của các đại biểu về hội thảo: Phần lớn các đại biểu đều cho rằng do đặc điểm của ĐBSCL có vị trí thuận lợi, các thiên tai  thường xảy ra không thường xuyên và nghiêm trọng như ở các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung chủ yếu: sạt lở, ngập lụt, lốc xoáy, nhiễm phèn, mặn….Ngập lụt chủ yếu do nhiều yếu tố như triều cường biển đông, lũ thượng nguồn. Hằng năm, các tỉnh đều có chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Lốc xoáy cũng thường xảy ra gây thiệt hại cho cộng đồng nhưng thiệt hại không cao, ít khi xảy ra bão quét.Cần đào tạo cho doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng trong việc ứng phó với thiên thiên tai, lớp học chỉ nên tổ chức 1 buổi để cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, ngoài ra cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho doanh nghiệp nâng cao nhận thức về ứng phó với thiên tai.

Những thuận lợi và khó khăn khi tiến hành hội thảo:

Thuận lợi: được sự quan tâm rất lớn của các cơ quan, ban ngành có liên quan và các doanh nghiệp đến hoạt động hỗ trợ của dự án để giúp doanh nghiệp tăng cường quản lý rủi ro thiên tai, đánh giá thiệt hại do thiên tai cũng như kế hoạch ứng phó với thiên tai

Khó khăn: Do vùng ĐBSCL ít chịu ảnh hưởng của bão lụt nên đa số DN còn thờ ơ, chưa quan tâm, chưa có hoạt động cụ thể để ứng phó, tâm lý doanh nghiệp còn chủ quan vì chưa nhận thấy tác động trực tiếp ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động của DN.

Do tình hình doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn nên chưa có kế hoạch phân bổ tài chính cho công tác phòng chống rủi ro thiên tai.

=> Giải pháp: tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm giúp doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nâng cao ý thức phòng chống rủi ro thiên tai, cung cấp thông tin về dự báo thiên tai cho doanh nghiệp ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, đào tạo các kỹ năng cần thiết để ứng phó với thiên tai. Xây dựng website hướng dẫn DN ứng phó với biến đổi khí hậu, mở các khóa tập huấn cho các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, các khu công nghiệp về kỹ năng cơ bản trong QTRRTT.