Thực tiễn và kinh nghiệm của một số doanh nghiệp khác

BY ON 06-04-2015 IN Kinh nghiệm và thực tiễn, Lập kế hoạch ứng phó Comments Off

Trong năm 2013, sau khi tham gia vào các khóa tập huấn do Trung tâm Giáo dục và Phát triển kết hợp VCCI tổ chức, các doanh nghiệp đã tự xây dựng bản kế hoạch phòng chống lụt bão cho doanh nghiệp mình.

Dưới đây là một số bản kế hoạch tham khảo (click vào từng doanh nghiệp để xem chi tiết):

1. Công ty TNHH Bình Phú – Quy Nhơn – Bình Định

2. Công ty May Hòa Thọ Duy Xuyên – Duy Xuyên – Quảng Nam

3. Công ty Cổ phần FRIT Huế – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế

4. Công ty TNHH Bia Huế (Huda) – Thành phố Huế

5. Công ty Cổ phần Thủy sản Vạn Phần Diễn Châu – Diễn Châu – NGhệ An

6. Công ty VIETRONIMEX Đà Nẵng – Thành phố Đà Nẵng