Thiết kế và tổ chức các khóa đào tạo giảng viên nguồn

BY ON 03-10-2013 IN Hoạt động dự án, Thông tin cần biết, Tin tức Comments Off

Nhằm cung cấp một đội ngũ giảng viên nguồn có kiến thức và kỹ năng về QLRRTT trong DN, đồng thời có khả năng hướng dẫn và đào tạo lại cho các DN, Chương trình đào tạo giảng viên nguồn (ToT) đã được thiết kế trên cơ sở các kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo. Nội dung đào tạo tập trung vào những nội dung chính sau: Giới thiệu qui trình QTRRTT; Cách thức đánh giá rủi ro thiên tai; Lập kế hoạch QTRRTT, trong DN; Kế hoạch phục hồi và khôi phục sản xuất sau thiên tai; Trang bị Kỹ năng đào tạo cho doanh nghiệp. Chương trình đào tạo này được triển khai trong thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2012 tại 3 địa điểm: Nghệ An, Đà Nẵng và Khánh Hòa với 3 khóa đào tạo, 6 lớp tập huấn/ bồi dưỡng thêm cho giảng viên nguồn và 01 Hội thảo Đánh giá và rút kinh nghiệm cho giảng viên nguồn trước khi triển khai tập huấn vòng 2 cho DN. Tài liệu đào tạo Giảng viên nguồn: