Tập huấn TOT cho cán bộ Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương

BY ON 18-05-2017 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Vào ngày 18/05 và 19/05/2017, tại Thanh Hóa đã diễn ra buổi tập huấn TOT cho các cán bộ của Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM). Chương trình do Trung tâm giáo dục và phát triển (CED) tổ chức, hợp tác về nội dung phòng chống Biến đổi khí hậu và thiên tai hướng đến kinh doanh liên tục của các thành viên TYM.

Trong khóa tập huấn này, CED đã hỗ trợ học viên xây dựng tài liệu hướng dẫn giảng viên đào tạo về nội dung phòng chống Biến đổi khí hậu và thiên tai hướng đến kinh doanh liên tục của các thành viên TYM đảm bảo các cán bộ sau khi tham gia tập huấn TOT có thể đào tạo lại cho các cán bộ trực tiếp quản lý thành viên để đào tạo cho các thành viên TYM, xây dựng và  hướng dẫn sử dụng sách lật, sử dụng trong quá trình cán bộ TYM giảng trực tiếp cho thành viên. Ngoài ra, đại diện từ Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) cũng là giảng viên khóa tập huấn TOT về nội dung phòng chống Biến đổi khí hậu và thiên tai hướng đến kinh doanh liên tục của các thành viên TYM trong 2 ngày.

Sau đây là một số hình ảnh từ chương trình:

Xem thêm hình ảnh tại đây