Tập huấn quản lý rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp miền Trung

BY ON 22-01-2014 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Trong khuôn khổ dự án Đẩy mạnh hợp tác Công – Tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” do Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Quỹ Châu Á phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và Phát triển thực hiện một loạt các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro thiên tai trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Năm 2013, VCCI đã tiến hành  tổ chức các khóa tập huấn doanh nghiệp về: “Quản trị rủi ro thiên tai cho DNNVV” tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, Bình Định và Phú Yên và Đà Nẵng.Tại mỗi tỉnh đã tiến hành 2 khóa, mỗi khóa thực hiện trong 2 ngày.

Thời gian tổ chức cho các khóa tập huấn cụ thể như sau:

-                     Quảng Nam:

  • khóa thứ 1: 17-18/9/2013
  •  khóa thứ 2: 29-30/10/2013

-                     Quảng Ngãi:

  • Khóa thứ 1: 26-27/9/2013
  • Khóa thứ 2: 15-16/10/2013

-                     Bình Định:

  • Khóa thứ 1: 15 -16/10/2013
  • Khóa thứ 2: 17-18/10/2013

-           Nghệ An:

  • Khóa thứ 1: 4 – 5/10/2013
  • Khóa thứ 2: 6 – 7/10/2013

-           Phú Yên:

  • Khóa thứ 1: 12-13/11/2013
  • Khóa thứ 2: 15-16/11/2013

Kết quả thực hiện chung:

Thông tin chung về các khóa học: Với 10 khóa học đã tổ chức trong kỳ báo cáo, đã có tổng số 325 người tham gia, trong đó có 238 nam và 87 nữ (lần lượt chiếm tỉ lệ 73% và 27%).  Đã có đại diện từ 215 doanh nghiệp và 14 cơ quan nhà nước tham gia các khóa đào tạo. Trong số các học viên, có 89 người là lãnh đạo quản lý (giám đốc, phó giám đốc) và trong đó có 14 lãnh đạo nữ.(Xem chi tiết bảng 1)

Đánh giá chung về khóa tập huấn: Kết quả đánh giá trung bình về mục tiêu của 10 khóa tập huấn, có 74% đánh giá là Tốt và 26% đánh giá là Khá. 88% đánh giá thời gian tập huấn là Vừađủ và 12% đánh giá là: Quá ngắn. Công tác hậu cần có 73% đánh giá là: Tốt, 25% đánh giá là: Khá, gần 3% đánh giá là: trung bình. (Xem chi tiết bảng2)

Đánh giá chung về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn: Trung bình tổng số điểm của cách truyền đạt của 10 khóa là 249,8 điểm, với điểm bình quân đạt 9,2 điểm. Về nội dung đào tạo, tổng số điểm đạt 247,6 điểm, và điểm bình quân đạt 9,1 điểm. Về các bài tập thực hành, tổng số điểm  đạt 246,3 điểm, điểm bình quân đạt 9,0 điểm. Cuối cùng, tổng số điểm của khả năng áp dụng trong thực tế là 238,7 điểm, điểm bình quân đạt 8,8 điểm. (Xem chi tiết bảng3)

Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết nội dung được học: Trung bình điểm số của các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp đạt 233,6 điểm; Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp đạt 231,5 điểm; Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN đạt 224,2 điểm; Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản đạt 230,2 điểm; Lập phương án sơ tán cho nhân viên đạt 228,9 điểm; Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp đạt 226,2 điểm; Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp đạt 219,3 điểm; và Lập phương án hậu cần đạt 229,1 điểm. Điểm tổng cộng bình quân đạt 1823 điểm, với điểm trung bình bình quân đạt 8,4 điểm. (Xem chi tiết bảng 4)

Bảng 1: Thông tin chung về các khóa

TT

Tỉnh

Khóa

Ngày tổ chức

Địa điểm tổ chức

Giảng viên chính

Trợ giảng

Số học viên

Số DN

Số CQNN

Số lãnh đạo

Số lãnh đạo nữ

Tổng số

Nam

Nữ

1

Quảng Nam

1

17-18/9/2013

KS Minh Anh, tp. Tam Kỳ, Quảng Nam Ông Nguyễn Diễn,
Ông Nguyễn Thanh Ngọc
Ông Trần Kỳ Nam

30

25

5

17

1

4

1

2

29-30/10/2013

KS Golf Hội An, tp. Hội An, Quảng Nam Ông Nguyễn Diễn, Ông Nguyễn Thanh Ngọc Ông Trần Kỳ Nam

30

22

8

19

4

2

2

Quảng Ngãi

1

24-25/9/2013

KS Central, tp. Quảng Ngãi Ông Nguyễn Diễn, Ông Nguyễn Thanh Ngọc Ông Trần Kỳ Nam

30

20

10

21

12

2

2

26-27/9/2013

KS Central, tp. Quảng Ngãi Ông Nguyễn Diễn, Ông Nguyễn Thanh Ngọc Ông Trần Kỳ Nam

37

24

13

23

8

2

3

Bình Định

1

15-16/10/2013

KS Sài Gòn – Quy Nhơn, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Đình Định Ông Nguyễn Diễn, Ông Nguyễn Thanh Ngọc Ông Trần Kỳ Nam

34

26

8

24

8

0

2

17-18/10/2013

KS Sài Gòn – Quy Nhơn, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Đình Định Ông Nguyễn Diễn, Ông Nguyễn Thanh Ngọc Ông Trần Kỳ Nam

36

27

9

25

6

1

4

Nghệ An

1

05-06/11/2013

KS Xanh Nghệ An-Số 2 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Nghệ An ông Nguyễn Diễn, Ông Phạm Đình Ngân Ông Phan Duy Hùng

32

27

5

27

3

13

1

2

07-08/11/2013

KS Xanh Nghệ An-Số 2 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Nghệ An ông Nguyễn Diễn, Ông Phạm Đình Ngân Ông Phan Duy Hùng

36

22

14

30

3

10

1

5

Phú Yên

1

12-13/11/2013

Phú Yên Ông Trần Xủn, Ông Võ Quốc Dũng Bà Nguyễn Thị Như Mai

30

20

10

18

1

9

0

2

15-16/11/2013

Phú Yên Ông Trần Xủn, Ông Võ Quốc Dũng Bà Nguyễn Thị Như Mai

30

25

5

11

6

15

3

TT

Tỉnh

Khóa

Ngày tổ chức

Địa điểm tổ chức

Giảng viên chính

Trợ giảng

Số học viên

Số DN

Số CQNN

Số lãnh đạo

Số lãnh đạo nữ

Tổng số

Nam

Nữ

1

Quảng Nam

1

17-18/9/2013

KS Minh Anh, tp. Tam Kỳ, Quảng Nam Ông Nguyễn Diễn,
Ông Nguyễn Thanh Ngọc
Ông Trần Kỳ Nam

30

25

5

17

1

4

1

2

29-30/10/2013

KS Golf Hội An, tp. Hội An, Quảng Nam Ông Nguyễn Diễn, Ông Nguyễn Thanh Ngọc Ông Trần Kỳ Nam

30

22

8

19

4

2

2

Quảng Ngãi

1

24-25/9/2013

KS Central, tp. Quảng Ngãi Ông Nguyễn Diễn, Ông Nguyễn Thanh Ngọc Ông Trần Kỳ Nam

30

20

10

21

12

2

2

26-27/9/2013

KS Central, tp. Quảng Ngãi Ông Nguyễn Diễn, Ông Nguyễn Thanh Ngọc Ông Trần Kỳ Nam

37

24

13

23

8

2

3

Bình Định

1

15-16/10/2013

KS Sài Gòn – Quy Nhơn, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Đình Định Ông Nguyễn Diễn, Ông Nguyễn Thanh Ngọc Ông Trần Kỳ Nam

34

26

8

24

8

0

2

17-18/10/2013

KS Sài Gòn – Quy Nhơn, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Đình Định Ông Nguyễn Diễn, Ông Nguyễn Thanh Ngọc Ông Trần Kỳ Nam

36

27

9

25

6

1

4

Nghệ An

1

05-06/11/2013

KS Xanh Nghệ An-Số 2 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Nghệ An ông Nguyễn Diễn, Ông Phạm Đình Ngân Ông Phan Duy Hùng

32

27

5

27

3

13

1

2

07-08/11/2013

KS Xanh Nghệ An-Số 2 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Nghệ An ông Nguyễn Diễn, Ông Phạm Đình Ngân Ông Phan Duy Hùng

36

22

14

30

3

10

1

5

Phú Yên

1

12-13/11/2013

Phú Yên Ông Trần Xủn, Ông Võ Quốc Dũng Bà Nguyễn Thị Như Mai

30

20

10

18

1

9

0

2

15-16/11/2013

Phú Yên Ông Trần Xủn, Ông Võ Quốc Dũng Bà Nguyễn Thị Như Mai

30

25

5

11

6

15

3

  

Bảng 2: Đánh giá chung về nội dung khóa tập huấn  

TT

Tỉnh

Khóa

Mục tiêu khóa học (%)

Thời gian tập huấn

Công tác hậu cần

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Quá dài

Vưa đủ

Quá ngắn

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

1

Quảng Nam

1

76

24

0

0

0

96

4

68

32

0

0

2

86.36

13.64

0

0

0

90.9

9.1

72.73

27.27

0

0

2

Quảng Ngãi

1

60

40

0

0

0

84

16

60

36

4

0

2

50

50

 0

0

3.57

75

21.43

46.43

46.43

7.14

0

3

Bình Định

1

82.76

17.24

0

0

0

82.76

17.24

79.31

17.24

3.45

 0

2

76.66

23.33

 0

 0

3.33

80

16.67

83.33

13.34

3.33

 0

4

Nghệ An

1

82.14

17.86

 0

0

0

89.3

10.7

71.43

28.57

 0

 0

2

66.67

33.33

0

 0

 0

87.5

12.5

83.33

16.67

 0

0

5

Phú Yên

1

83.3

13.3

3.4

0

0

96.6

3.4

90

10

 0

 0

2

76.7

23.3

0

 0

 0

100

0

80

20

 0

 0

  

Bảng 3: Đánh giá chung về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn

TT

Tỉnh

Khóa

Cách truyền đạt

Nội dung đào tạo

Các bài tập thực hành

Khả năng áp dụng trong thực tế

Tổng số điểm

Điểm bình quân

Tổng số  điểm

Điểm bình quân

Tổng số điểm

Điểm bình quân

Tổng số điểm

Điểm bình quân

1

Quảng Nam

1

232

9.28

232

9.26

233

9.32

231

9.24

2

200

9.09

202

9.18

200

9.11

195

8.86

2

Quảng Ngãi

1

220

8.44

219

8.42

224

8.62

226

8.69

2

249

8.89

239

8.54

238

8.5

248

8.86

3

Bình Định

1

275

9.48

262

9.03

271

9.34

235

8.1

2

285

9.5

281

9.37

276

9.2

261

8.7

4

Nghệ An

1

268

9,57

257

9,18

254

9,07

245

8,75

2

205

8,54

209

8,71

206

8,58

198

8,25

5

Phú Yên

1

282

9.4

290

9.7

286

9.5

273

9.1

2

282

9.4

285

9.5

275

9.2

275

9.2

 

Bảng 4: Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết nội dung được học 

TT

Tỉnh

Khóa

Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp

Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp

Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN

Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản

Lập phương án sơ tán cho nhân viên

Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp

Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp

Lập phương án hậu cần

Tổng cộng

Điểm trung bình

1

Quảng Nam

1

219

216

205

215

213

212

203

215

1698

8.49

2

189

184

177

199

193

175

180

189

1486

8.45

2

Quảng Ngãi

1

196

203

191

197

192

201

200

196

1576

7.56

2

239

235

223

218

208

212

209

212

1756

7.84

3

Bình Định

1

252

237

240

248

248

229

218

240

1912

8.24

2

280

271

255

261

265

269

251

273

2125

8.85

4

Nghệ An

1

226

224

222

234

233

230

222

232

1823

8.14

2

196

200

198

197

196

192

190

192

1561

8.13

5

Phú Yên

1

255

262

251

263

259

269

253

261

2073

8.6

2

284

283

280

270

282

273

267

281

2220

9.25