Tập huấn phòng chống rủi ro do thiên tai cho doanh nghiệp

BY ON 28-11-2013 IN Tin liên quan Comments Off

Sáng ngày 5/11, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tập huấn quản trị rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp tại Nghệ An.

 Trong  tình hình biến đổi khí hậu phức tạp như hiện nay, thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên nếu không có sự chuẩn bị đối phó với thiên tai thì hậu quả rất khó lường.

 Chính vì vậy, tập huấn quản trị rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp lần này, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tập trung hướng dẫn những việc cần làm của doanh nghiệp như lập ban chỉ huy phòng ngừa ứng phó với thảm họa, thành lập các đội ứng cứu khẩn cấp, diễn tập, cách chuẩn bị phương án và điều kiện nhân vật lực cho công tác phòng chống thiên tai, phương châm 4 tại chỗ.

 Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt nhất kế hoạch phòng ngừa, ứng phó kịp thời với thiên tai để giảm bớt công sức tiền của vào việc khôi phục tái thiết.

 Tại lớp tập huấn, các doanh nghiệp cũng được tiếp thu kiến thức về pháp luật phòng chống thiên tai, những quy định cụ thể mang tính pháp lý để các doanh nghiệp cùng có trách nhiệm phòng chống thiên tai hiệu quả hơn.

Trịnh Viên Theo truyenhinhnghean