Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch QLRRTT trong các KCN và KCX

BY ON 03-10-2014 IN Ấn phẩm, Khu Chế xuất - Công nghiệp Comments Off

Luật phòng chống thiên tai (PCTT) có hiệu lực từ tháng 5 năm 2014. Theo yêu cầu của Luật, các tổ chức kinh tế (bao gồm các doanh nghiệp) cần chủ động xây dựng, bảo vệ công trình, cơ sở vật chất của mình và tổ chức sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn trước thiên tai và xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống thiên tai. Cho đến nay, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa có các phương án phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. Chính vì vậy, việc hướng dẫn và cung cấp thông tin giúp cho các doanh nghiệp xây dựng các bản kế hoạch này là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh tần suất và cường độ thiên tai ngày càng tăng trong những năm gần đây. Với số lượng 289 khu công nghiệp (KCN) và khu chế xuất (KCX) và 15 khu kinh tế (KKT) ven biển trên cả nước thì việc giới thiệu các điều khoản của Luật và thông tin kiến thức liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) sẽ có sức lan tỏa mạnh. Tài liệu này cung cấp thông tin giúp ban quản lý các KCN, KCX xây dựng kế hoạch và hỗ trợ, theo dõi giám sát việc lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai trong phạm vi quản lý của mình.

Chi tiết tài liệu hướng dẫn, xin xem tại đây.