Tài liệu hướng dẫn quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Hằng năm, thiệt hại do thiên tai gây ra cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam lên tới hàng ngàn tỷ đồng, trong đó có nhiều doanh nghiệp mất trắng tài sản dẫn tới phá sản và nhiều người lao động mất việc làm. Việc tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của doanh nghiệp không những là bảo vệ lợi ích, tài sản của doanh nghiệp mà còn bảo vệ người lao động của doanh nghiệp, gia đình họ và cộng đồng mà họ phục vụ. Chính vì vậy, Quỹ Châu Á phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tổn thất thông qua công tác chuẩn bị, phòng ngừa và ứng phó hiệu quả.

Tai lieu huong dan quan ly rui ro thien tai trong doanh nghiep