Sơ đồ các giai đoạn lập kế hoạch

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Những bước quan trọng trong công tác phòng ngừa và ứng phó là đánh giá rủi ro, lập kế hoạch, thử nghiệm, chỉnh sửa, tập huẫn, diễn tập …

Sơ đồ các giai đoạn lập kế hoạchNguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội Quốc tế An ninh Công nghiệp Mỹ (ASIS) (2003),
Cẩm nang Chuẩn bị Phòng chống Thiên tai, tr 1 http://www/asisonline.org