SMEDEC2 đã tổ chức thành công 7 khóa tập huấn quản trị rủi ro thiên tai cho doanh nghiep vừa và nhỏ trong hai tháng qua

BY ON 13-07-2015 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Trong tháng 4 và tháng 6 năm 2015, Trung tâm SMEDEC2 đã tổ chức 7 khóa đào tạo tại miền Bắc và 4 khóa tại miền Nam về quản lý rủi ro thiên tai cho khoảng 320 học viên đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự án được tài trợ bởi tổ chức USAID và TAF.
Mục tiêu của các khóa đào tạo là nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về việc biến đổi khí hậu và chủ động ứng phó thiên tai và đào tạo kỹ năng lập kế hoạch ứng phó bảo vệ: con người, tài sản, thông tin, khách hàng trong trường hợp khẩn cấp.
Với thời lượng mỗi khóa học diễn ra trong 2 ngày, các học viên sẽ được đào tạo về các khái niệm cơ bản trong Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai, các đánh giá rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; Lập kế hoạch bảo vệ con người, tài sản, thông tin và khách hàng; Các biện pháp để tự bảo vệ bản thân trước các loại hình thiên tai: bão, sét, lốc xoáy…

Dưới đây là môt số hình ảnh trong các lớp tập huấn:

Ngày 31/3 đến 1/4/2015 tại Ninh Bình:

Film ảnh về tình hình thiên tai tại VN

Film ảnh về tình hình thiên tai tại VN

 

Chụp ảnh chung cả khóa

Chụp ảnh chung cả khóa

 

Ngày 20-21/4/20105 tại Thái Bình (lần 1)

Các nhóm thảo luận

Các nhóm thảo luận

Trình bầy kết quả thảo luận nhóm

Trình bày kết quả thảo luận nhóm

 

Chụp ảnh chung cả khóa

Chụp ảnh chung cả khóa

 

Ngày 26-27/6/2015 tại Nam Định

Theo dõi bài giảng

Theo dõi bài giảng

Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm

Thảo luận xây dựng phương án

Thảo luận xây dựng phương án

Chụp ảnh chung cả khóa

Chụp ảnh chung cả khóa

 

Ngày 16-17/6/2015 tại Hồ Chí Minh:

Một nhóm thảo luận

Một nhóm thảo luận

Xây dựng phương án

Xây dựng phương án

Thảo luận phương án

Thảo luận phương án

Chụp ảnh chung cả khóa

Chụp ảnh chung cả khóa

 

Ngày 18-19/6/2015 tại Biên Hòa – Đồng Nai :

Thảo luận phương án

Thảo luận phương án

Xây dựng phương án

Xây dựng phương án

Chụp ảnh chung

Chụp ảnh chung

Chụp ảnh chung cả khóa

Chụp ảnh chung cả khóa

 

Ngày 02-03/7/2015 tại Thái Bình (lần 2)

 

Phát biểu khai mạc

 Trò chơi khởi động rất vui

Làm bài tập đánh giá mức độ sẵn sàng của Doanh nghiệp ?

Thảo luận nhóm

phương án  phòng ngừa và ứng phó rủi ro thiên tai của nhà máy gạch men Mikado – Khu công nghiệp Tiền Hải

Phương án phòng ngừa và ứng phó rủi ro thiên tai của nhà máy gạch men Mikado – Khu công nghiệp Tiền Hải

Chụp ảnh chung cả khóa

 

Theo SMEDEC 2