Sáng kiến phòng chống bão của công ty Lighthouse

BY ON 01-10-2013 IN Videos Comments Off

Trong những năm gần đây, thiên tai với diễn biến bất thường đã liên tục xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Quỹ Châu Á kết hợp với VCCI và CED tổ chức các lớp tập huấn về QLRRTT cho các DNNVV trên địa bàn các tỉnh miền Trung, sau tập huấn Công ty Lighthouse đã có sáng kiến về phòng chống bão góp phần nâng cao nhận thức cho DN và cộng đồng.