SÁCH TRẮNG RỦI RO THIÊN TAI – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

BY ON 27-07-2017 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Cuốn sách này được thực hiện bởi Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam trên cơ sở hợp tác với Quỹ Châu Á với mục đích: Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về các thách thức và cơ hội do rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu và gửi đi những thông điệp kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cũng như các bên có liên quan hành động trước những thách thức và cơ hội đó.

Nội dung cuốn sách gồm: 1. Những tác động của rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu đến doanh nghiệp một số ngành kinh tế tại Việt Nam – Trong phần này, cuốn sách thảo luận những thông tin được tập hợp về hiện trạng rủi ro thiên tai và BĐKH tại Việt Nam, những rủi ro/ thách thức và cơ hội đối với doanh nghiệp đang hoạt động tại một số ngành kinh tế, diễn biến nhận thức và chính sách về BĐKH của Việt Nam; 2. Những hành động của doanh nghiệp các ngành ứng phó với BĐKH: Phần này thảo luận về những hành động của doanh nghiệp trong thích ứng với những rủi ro, thách thức do BĐKH gây ra và đặc biệt còn thảo luận về những mô hình tận dụng cơ hội/ lợi thế mang lại cho doanh nghiệp trong tham gia các hoạt động giảm phát thải, giảm tình trạng BĐKH… nhằm kêu gọi doanh nghiệp các ngành tham gia nhiều hơn vào ứng phó với BĐKH. Cuối cùng, phần 3 cuốn sách trình bày những thông điệp dành cho cơ quan Nhà nước, các nhà tài trợ và các bên liên quan… nhằm thúc đẩy các hỗ trợ dành cho doanh nghiệp trong ứng phó với BĐKH.

Cuốn sách này được hoàn thành bởi Nhóm nghiên cứu từ Economica Vietnam gồm Phạm Tiến Dũng, Lê Duy Bình, Nguyễn Thúy Nhị và Trương Đức Trọng với sự tham gia của các chuyên gia Ban Pháp chế – Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam gồm Đậu Anh Tuấn, Phạm Ngọc Thạch và Bùi Linh Chi. Trong quá trình thực hiện, Nhóm nghiên cứu nhận được sự hướng dẫn kỹ thuật, góp ý và hiệu chỉnh bản thảo của TS. Michael Digregorio, Nguyễn Trí Thanh và Lê Quang Trung (Quỹ Châu Á) cùng với sự hỗ trợ của rất nhiều chuyên gia khác đã tham gia xây dựng và góp ý cho Sách Trắng.

Với mục đích và khuôn khổ nội dung như trên, Nhóm tác giả hy vọng Cuốn sách nhỏ này sẽ đóng góp được ít nhiều cho việc thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào ứng phó với BĐKH. Trong quá trình soạn thảo chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý, xây dựng của quý bạn đọc. Xin trân trọng cảm ơn! 


Tải SÁCH TRẮNG  tại đây