Quản lý rủi ro thiên tai trong các doanh nghiệp

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Quỹ Châu Á phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) biên soạn tài liệu tham khảo dành cho giảng viên để góp phần hướng dẫn đào tạo lại cho các doanh nghiệp trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường mối quan hệ đối tác Nhà nước và tư nhân trong quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó của cộng đồng tại Việt Nam”. Tài liệu này nhằm đưa ra hướng dẫn hoàn chỉnh cho đội ngũ giảng viên nguồn trong việc hướng dẫn, đào tạo lại các doanh nghiệp trong công tác QLRRTT, đồng thời nó cũng rất có ích đối với cán bộ chủ chốt và lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các nhà quản lý và các độc giả quan tâm đến công tác QLRRTT trong doanh nghiệp.

tai lieu huong dan quan ly rui ro thien tai trong cac doanh nghiep

(tài liệu tham khảo dùng cho giáo viên)