Phóng sự trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

BY ON 01-10-2013 IN Videos Comments Off

Thiên tai, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt nam. Bảo vệ môi trường và phóng chống thiên tai là hai trong số rất nhiều tiêu chí của Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, một khái niệm được cả thế giới rất quan tâm.