PHÓNG SỰ TỌA ĐÀM BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – QUẢN TRỊ RỦI RO THIÊN TAI CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BY ON 07-04-2014 IN Videos Comments Off

Chủ động ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai luôn là mối quan tâm lớn nhất không chỉ của Việt Nam mà cả toàn cầu. Dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), thiên tai diễn ra ngày càng phức tạp, cực đoan với tần suất, cường độ ngày càng gia tăng, và hậu quả cũng khôn lường.

Đồng bằng nam bộ là vùng đất thấp ven biển của Việt Nam và cũng là khu vực chịu tác động rất nặng nề do BĐKH gây ra. Không còn quá sớm để xây dựng chiến lược và chương trình để chủ động ứng phó với rủi ro thiên tai và BĐKH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN VVN). Nhằm hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp chủ động ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDEC2) phối hợp với HTV thực hiện phóng sự “Làm gì để doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng và chủ động phòng chống và quản trị rủi ro thiên tai” trong khuôn khổ do án “Hợp tác Công tư trong Quản trị Rủi ro Thiên tai” do Cơ quan hợp tác Phát triển Hoa Kỳ tài trợ thông qua Quỹ Châu Á tại Việt Nam.

PHẦN 1:

PHẦN 2: