Ông Trần Xủn

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email:  tranxunvccikh@gmail.com

Ông Trần Xủn có 3 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và tư vấn về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế cho các doanh nghiệp. Ông hiện đang là Trưởng văn phòng đại diện VCCI tại Khánh Hoà. Trước đây, Ông đã từng tham gia nhiều công việc khác nhau và đã từng nắm giữ nhiều chức vụ như: Cán bộ đoàn; Phó bí thư huyện đoàn; Trưởng ban Trường học Tỉnh Đoàn Phú Khánh; Bí Thư Thành Đoàn Nha Trang (Khóa IV); Bí Thư Chi Bộ Xã Phước Đồng, TP Nha Trang; Bí Thư Thành Đoàn Nha Trang (Khóa V); Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành Ủy Nha Trang; Chánh Văn Phòng Thành Ủy;  Phó Chủ Tich Liên Minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Khánh Hòa, Giảng viên Trung Tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam (trực thuộc Liên Minh HTX Việt Nam); Phó Giám đốc VCCI tại Đà Nẵng, Trưởng Văn Phòng Đại diện VCCI tại Khánh Hòa.

Ông đã tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương khoá 1989-1992, Trường Nguyễn Ái Quốc III Đà Nẵng khoá 1986-1988 và tốt nghiệp khoá đào tạo Giảng viên CEFE 9/2001 tại Hà Nội,  sau đó tham gia giảng dạy các khóa khởi sự doanh nghiệp tại Bình Thuận, Quảng Ngãi, Đà Nằng, Khánh Hòa. Từ năm 2011 đến nay, Ông tham gia giảng dạy và tư vấn về chương trình QLRRTT cho doanh nghiệp.