Ông Trần Khải Thành

BY ON 18-04-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: trankhaithanh2509@gmail.com; trankhaithanh@yahoo.com

Ông Trần Khải Thành đã có hơn 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc cho các tổ chức và doanh nghiệp lớn. Từ năm 2003 đến nay, ông là giảng viên cao cấp Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) và tham gia giảng dạy trong các dự án của các Tổ chức phi chính phủ khác như USAID, GOPA,VNCI, DANIDA, CARE, The Asia Foundation … Ông hiện là Phó Viện Trưởng, Viện Kinh Tế và Quản lý (IEM), thành phố Hồ Chí Minh; Giảng viên chính thức khoa Sau Đại học thuộc Đại học Phan Thiết và là Chuyên viên Tư vấn Doanh nghiệp.

Ông Thành từng tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Điện cơ, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Sài Gòn (1974) và tốt nghiệp hạng Xuất sắc chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) thuộc đại học IMPAC, Hoa Kỳ liên kết với Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức (2007), tốt nghiệp hạng Xuất sắc chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Đại học International American University – IAU, Hoa Kỳ (2010) và đã hoàn tất chương trình Tiến sĩ Khoa học Ngành Kinh tế Phát triển thuộc Tarlac State University, Repulic of the Philippines. Ngoài ra, ông Khải Thành còn tham gia nhiều khóa học ngắn hạn nâng cao năng lực do các tổ chức phi chính phủ (NGO) tổ chức như Chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy nâng cao (VCCI & ILO), Khóa đào tạo “Đào tạo giảng viên về Phòng ngừa Rủi ro Thiên tai” do Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh (SMDEC2) phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức (2014).