Ông Phạm Đình Ngân

BY ON 18-04-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: nganvcci@yahoo.com

Ông Phạm Đình Ngân hiện là cán bộ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Văn phòng đại diện tại Nghệ An. Ông đã có 3 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và tư vấn về quản lý rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) của khu vực miền Trung. Ông đã từng tham gia vào các dự án: BSPS/DANIDA – THP 2.4 phòng chống HIV tại nơi làm việc; Dự án SMARWORK phối hợp quản lý các chiến lược, các giải pháp phòng, chống HIV/AID tại nơi làm việc; Dự án “Dự phòng HIV/AID tại nơi làm việc, dịch vụ việc làm và hỗ trợ cho người có nguy cơ cao ở Việt nam”  do Chemonics tài trợ. Bên cạnh đó, Ông còn làm giáo khảo cho các cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống HIV/AID cấp tỉnh” từ năm 2006-2008 và tham gia tuyên truyền về phòng, chống HIV/AID cho các doanh nghiệp trong khu vực trong năm 2008-2009. Từ năm 1986-2001, Ông đã từng công tác tại công ty Xuất nhập khẩu Nghệ An (thuộc Sở Công thương Nghệ An hiện nay).

Ông đã từng học tập tại Liên Xô và tham gia công tác tại Xí nghiệp Liên hiệp Dầu khí – Vũng Tàu và Ông cũng đã tốt nghiệp Trường đại học Báo chí khoá 1997-2001.