Ông Nguyễn Văn Tuấn

BY ON 18-04-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: nvtuan0710@gmail.com; nvtuan0710@yahoo.com.vn

Ông Nguyễn Văn Tuấn đã có 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy và tư vấn về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT). Hiện nay ông đang là Phó trưởng phòng Đào tạo trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền Nam. Trước đây ông từng giảng dạy và quản lý tại nhiều đơn vị lớn và đảm nhận nhiều chức vụ như Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc trường Cao Đẳng Nghề Kĩ Thuật Công Nghệ LADEC; Trưởng phòng Tổ chức hành chính – 5S thuộc công ty Honda Đông Phương Moto.

Ông từng tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin thuộc trường Đại học Kĩ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (2002) và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kinh tế học của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh (2013). Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều khóa học nâng cao năng lực như khóa đào tạo giảng viên nguồn “An toàn lao động trong khai thác đá” do Tổ chức Lao Động Quốc Tế (ILO) tổ chức (2013); Khóa đào tạo giảng viên nguồn “An toàn vệ sinh lao động” thuộc Tổng cục An toàn Vệ sinh Lao Động, Bộ Lao động Thương binh Xã Hội tổ chức (2013); Khóa “Đào tạo giảng viên về Phòng ngừa Rủi ro Thiên tai” do Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh (SMEDEC2) phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức (2014).