Ông Nguyễn Thanh Ngọc

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: thanhngoc2252@gmail.com

Ông Nguyễn Thanh Ngọc có 3 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và tư vấn về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế cho các doanh nghiệp. Ông hiện đang là giám đốc của Trung tâm đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp – Nedcen Đà Nẵng; Ủy viên thường vụ Hiệp Hội DNNVV Việt Nam; Trưởng văn phòng đại diện Hiệp Hội DNNVV VN tại miền Trung; Giảng viên cao cấp Chương trình khởi sự doanh nghiệp và Tăng cường năng lực cho DNVN (SIYB); Chương trình quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ và Chuyên gia tư vấn kinh tế. Ông đã tham gia vào các Dự án quốc tế hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam như: Dự án MPDF-Business-edge của WB và IFC, Dự án ILO .Dự án  DED-GTZ/ EU. Bên cạnh đó, Ông còn thực hiện nhiều chương trình đào tạo của các cơ quan Chính phủ như: Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Lao động thương binh xã hội tại Đà Nẵng đã thực hiện cho sở Thương Mại trong 2 năm 2007-2008, ví dụ như : dự án nâng cao kỹ năng bán hàng- chăm sóc khách hàng-xây dựng văn minh thương mại góp phần thực hiện chương trình 3 có của Thành phố Đà Nẵng.

Ông đã tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh.