Ông Nguyễn Diễn

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: dienn-dn@vcci.com.vn

Ông Nguyễn Diễn đã có trên 30 năm kinh nghiệm công tác nghiên cứu và giảng dạy cho doanh nghiệp. Trước đây, từ 1980-1993 ông công tác tại Uỷ ban kế hoạch (nay là Sở Kế hoạch Đầu tư) tỉnh Đăk lăk. Từ 1993 đến nay ông là Phó giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, ông tham gia quản lý, điều hành các hoạt động của chi nhánh; Nghiên cứu chính sách, môi trường kinh doanh; Tham gia các hội thảo và giảng dạy về quản trị kinh doanh. Ông hiện đang là giảng viên cao cấp về Lập kế hoạch ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp do Quỹ Châu Á tổ chức và Chương trình khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh (SIYB) do tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức.

Hiện nay, ông đang thực hiện giảng dạy và quản lý các chương trình trong lĩnh vực quản lý rui ro thiên tai (QLRRTT) cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV): Đào tạo về QLRRTT cho các DNNVV, thiết kế và điều chỉnh tài liệu đào tạo, tổ chức các buổi hội thảo về QLRRTT và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong QLRRTT, nghiên cứu chính sách và tiến hành các đánh giá trong lĩnh vực QLRRTT cho doanh nghiệp.

Ông đã có bằng đại học của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, khoá 1, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và Ông đã tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học kinh tế Đà Nẵng.