Ông Bùi Hải Nguyên – Cố vấn chương trình (doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng phó với thiên tai)

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ tư vấn Comments Off

Email: nguyenbh@ced.edu.vn

Ông Bùi Hải Nguyên có 4 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn về quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, và nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam. Ông hiện là Cố vấn chương trình quản lý rủi ro thiên tai tại Trung tâm Giáo dục và Phát triển. Từ năm 2009, ông là một nhà tư vấn độc lập về quản lý rủi ro cho các doanh nghiệp. Ông tham gia đánh giá mức độ rủi ro của các doanh nghiệp trong thiên tai, hướng dẫn lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho các doanh nghiệp và tiến hành đào tạo, tập huấn, tứ vấn kỹ thuật giúp các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống thiên tai.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật điện, mạng lưới điện và trạm biến áp của Viện Kỹ thuật điện Moscow vào năm 1992.