Nói chuyện với người khuyết tật

BY ON 30-09-2013 IN Dành cho cộng đồng, Gia đình Comments Off

Nếu doanh nghiệp của bạn có nhân viên là người khuyết tật hãy hỏi họ xem họ cần hỗ trợ những gì. Những người khuyết tật sẽ biết họ cần những gì trong trường hợp khẩn cấp.

  • Xác định những người làm trong cơ quan bạn cần hỗ trợ đặc biệt.
  • Kết nối mọi người với những người khuyết tật trong kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp.
  • Hỏi họ về những khó khăn trong liên lạc, những giới hạn về mặt thể chất và cách thức sử dụng các dụng cụ cũng như các loại dược phẩm khác.
  • Xác định người sẵn sàng giúp đồng nghiệp bị khuyết tật và đảm bảo rằng họ có thể cáng đáng được công việc. Điều này rất quan trọng đặc biệt với người khuyết tật vận động.
  • Lên kế hoạch về cách hướng dẫn và báo động cho những người khiếm thính.
  • Thường xuyên kiểm tra và thực hành những gì bạn sẽ làm trước, trong và sau thiên tai bằng những bài tập và rèn luyện.