Những việc cần làm để có thể sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp

BY ON 30-09-2013 IN Dành cho cộng đồng, Gia đình Comments Off

Dự trữ một bộ đồ dùng trong tình huống khẩn cấp:

Chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu đủ dùng cho ba ngày (thực phẩm, nước uống và thuốc men), bộ đồ cứu thương và những thứ khác mà bạn và gia đình cần mà bạn không thể mua được trong tình huống thiên tai.

Bạn phải phổ biến và thực hành những phương án này với mọi người trong gia đình bạn:

Điều này có ý nghĩa sống còn với bạn và gia đình, vì nếu bạn không phổ biến và thực hành với các thành viên trong gia đình thì những việc bạn làm sẽ không có ý nghĩa. Đối với con cái, bạn cần phải hỏi lại thường xuyên để chắc chắn rằng con bạn nắm vững những phương án này. Thực tế mỗi gia đình có những nhu cầu hơi khác nhau một chút vì vậy bạn có thể điều chỉnh các kế hoạch phù hợp với gia đình bạn.

Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó

  • Gặp gỡ và trao đổi với tất cả mọi người trong gia đình và thảo luận với mọi người tại sao lại cần chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống thiên tai. Giải thích với các thành viên trong gia đình những nguy cơ có thể gặp phải nếu không chuẩn bị. Hàng năm, có rất nhiều ví dụ và những cái chết thương tâm của nhiều trẻ em và người lớn vì không có kế hoạch chuẩn bị. Đa số những thiệt hại về tài sản cũng đều xuất phát từ nguyên nhân không có sự chuẩn bị sẵn sàng. Cả gia đình cần phải đồng lòng và thống nhất xây dựng kế hoạch chuẩn bị để bảo vệ người và tài sản.
  • Thảo luận về những việc cần làm và thống nhất những điểm cần chú ý và ghi nhớ. Bạn có thể thảo luận trong gia đình nhiều thế hệ hoặc với những người hàng xóm để có thể trao đổi kinh nghiệm và giúp nhau.
  • Bạn hãy chọn một chỗ nào đó để có thể vừa trao đổi và vừa thực hành: ở nhà, vườn nhà hoặc nhà hàng xóm. Tất cả mọi người trong gia đình cần biết các địa chỉ và số điện thoại cần thiết.
  • Bạn cần liên hệ với một người bạn hoặc họ hàng không sống cùng địa phương của bạn để làm người liên hệ trong tình huống khẩn cấp cho gia đình khi cần. Tất cả mọi người trong gia đình cần nhớ số điện thoại này.
  • Thảo luận trường hợp nếu cần sơ tán thì phải làm gì và làm thế nào để có thể bảo vệ được vật nuôi của gia đình.