Nâng cao nhận thức và năng lực về quản ký rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

BY ON 01-10-2013 IN Videos Comments Off

Theo khảo sát của VCCI, Quỹ Châu Á và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED), hầu hết các DNNVV ở khu vực miền Trung không có các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Trong khi đó, các cơ quan chức năng cũng chưa có các phương án cụ thể để hỗ trợ và thúc đẩy các DNNVV tham gia công tác phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai trong doanh nghiệp mình. Chính vì vậy, CED xin giới thiệu Video Nâng cao nhận thức và năng lực về QLRRTT trong DNNVV.