Lên kế hoạch liên lạc trong tình huống khẩn cấp

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Lên kế hoạch chi tiết về việc công ty bạn sẽ liên lạc thế nào với nhân viên, chính quyền địa phương và khách hàng trong và sau thiên tai.

 • Nhân viên: Chuẩn bị cung cấp các thông tin về thời gian, cách thức để nhân viên liên lạc trong tình trạng khẩn cấp.
  • Lắp đặt cuộc gọi miễn phí, các trang thông tin bảo mật trên website của công ty, thông báo qua email hay hộp thư thu phát âm thanh để thông báo với nhân viên trong trường hợp khẩn cấp.
  • Nắm rõ công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
 • Quản lý: Cung cấp các thông tin cần thiết cho cán bộ quản lý để họ bảo vệ nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các thiết bị gần đó.
  • Tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin: Việc thông báo để mọi người yên tâm rằng mọi thứ đã được chuẩn bị để bảo vệ mọi người là rất quan trọng.
  • Khách hàng: Thông báo tới khách hàng về thời gian cung cấp dịch vụ và hàng hóa trở lại sau thiên tai.
  • Chính quyền địa phương: Thông báo với các thành viên trong Ủy ban Phòng chống Lụt bão cấp tỉnh là doanh nghiệp bạn đang trong nỗ lực phục hồi và liên hệ với họ mình còn cần những trợ giúp gì để doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh.
  • Các doanh nghiệp khác/ Doanh nghiệp ở gần: Bạn nên thông báo ngắn gọn cho các doanh nghiệp (bao gồm cả đối thủ cạnh tranh) cũng như doanh nghiệp láng giềng về tình trạng khẩn cấp để họ biết được mức độ đe dọa với doanh nghiệp mình.