Khung hợp tác công tư cho thành phố Đà Nẵng

BY ON 09-09-2014 IN Ấn phẩm, Hợp tác công tư, Hợp tác công tư, Thông tin cần biết Comments Off

Cho đến nay ở nhiều nước trên thế giới và ngay tại Việt Nam thì chính phủ hoặc khu vực công vẫn là những đối tác chính trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) và những hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Quan hệ hợp tác đối tác giữa hai khu vực công và tư nhân trong lĩnh vực QLRRTT nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng của các doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp chủ động phòng ngừa và ứng phó với những rủi ro thiên tai và có thể mở ra những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này, đồng thời huy động được các nguồn lực của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ chính quyền thực hiện công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Thông qua các hoạt động khảo sát, mức độ quan tâm và cam kết thể hiện tại diễn đàn giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước có liên quan tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Giáo dục và Phát triển xin giới thiệu khung hợp tác công tư trong QLRRTT nhằm thí điểm các chương trình, hoạt động và dự án mà có thể tăng cường sự hợp tác giữa hai khu vực.\

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại đây.