Khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong QLRRTT

BY ON 01-10-2013 IN Videos Comments Off

Theo khảo sát mới đây của VCCI, 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt nam không có các phương án phòng ngừa và ứng phó thiên tai, vì vậy khi thiên tai xảy ra nhiều DN, đặc biệt là các DNNVV bị thiệt hại nặng nề và không có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh.