Kêu gọi hỗ trợ và phổ biến thông tin

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Khi doanh nghiệp đưa ra quyết định hỗ trợ, xác định được phạm vi và lựa chọn đối tác cho doanh nghiệp, đó là thời điểm để kêu gọi các bên liên quan tham gia hỗ trợ (khách hàng, người lao động và các đối tác liên quan khác).

KÊU GỌI HỖ TRỢ

Kêu gọi hỗ trợ và phổ biến thông tinHiện nay có rất nhiều cơ quan và tổ chức quốc tế tài trợ cho QLRRTT, nhưng các quỹ tài trợ và doanh nghiệp có vai trò khác biệt hơn nhưng cũng rất quan trọng. Các nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp có thể rất khiêm tốn, nhưng những sự hỗ trợ của họ là rất cần thiết và hiệu quả với các lý do sau:

  • Các hỗ trợ của doanh nghiệp đều phục vụ các lợi ích chung và rất đa dạng của cộng đồng
  • Doanh nghiệp có mối quan hệ với cộng đồng và các tổ chức địa phương nơi các doanh nghiệp hoạt động
  • Những doanh nghiệp hỗ trợ hiệu quả là những doanh nghiệp có quan điểm và tầm nhìn dài hạn trong hỗ trợ (5-10 năm)
  • Doanh nghiệp cũng là những nhân tác thúc đẩy sự hợp tác liên ngành trong QLRRTT
  • Doanh nghiệp có khả năng vận động chính sách trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, và xã hội
  • Một số doanh nghiệp cũng đã có kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng và phổ biến cho các bên liên quan
  • Các doanh nghiệp có các chương trình rất linh hoạt cho phép họ hỗ trợ các sáng kiến mới và các hoạt động chủ động ứng phó trong tình huống thiên tai

Chính vì vậy, nếu doanh nghiệp xây dựng được kế hoạch hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng, doanh nghiệp có thể kêu gọi sự hỗ trợ của các bên liên quan, từ đó mở rộng quy mô và phạm vi hỗ trợ.

Thông tin về những việc doanh nghiệp đã và đang làm hiệu quả rất quan trọng. Những thực tiễn tốt, ví dụ điển hình, việc làm hiệu quả sẽ là cách phổ biến tốt nhất cho các doanh nghiệp khác làm theo. Và do đó, những kết quả tốt sẽ được nhân rộng.

 Các doanh nghiệp ít cung cấp thông tin về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và các sáng kiến từ thiện của họ, ngoại trừ thông qua thông cáo báo chí và báo cáo hàng năm. Kể về các câu chuyên thành công, thực tiễn và kinh nghiệm cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch TNXHDN tổng thể, miễn là những câu chuyện của doanh nghiệp phải là kết quả thực tế, không được phóng đại. Những việc làm tốt của doanh nghiệp của doanh nghiệp cần được xã hội biết đến và nhân rộng.

Để làm được việc này cần sử dụng cả kênh chính thức và không chính thức và cần đạt được 3 mục tiêu: 1) Chú ý đến nhu cầu của cộng đồng khi kêu gọi hành động; 2) Cam kết hỗ trợ của doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu cá nhân của người dân hay cộng đồng được hỗ trợ; và 3) Báo cáo kết quả thực hiện những hoạt động này với các bên liên quan.

FPT VÌ CỘNG ĐỒNG

“FPT vì cộng đồng” là hoạt động có mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội của công ty FPT. Sáng kiến này đã tổ chức rất nhiều chương trình thiện nguyện và thực hiện hướng tới giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, hướng tới một xã hội Việt Nam ngày càng phát triển và giàu mạnh hơn. Ngày 13/03 hằng năm, cán bộ nhân viên FPT trên toàn quốc đã cùng tham gia ngày hội “FPT Vì Cộng đồng” với quyết tâm: “Mỗi người một hành động – mỗi đơn vị một chương trình vì Cộng Đồng”. Từ năm 2010, ngày 13/3 hàng năm được FPT dành riêng là Ngày Vì Cộng Đồng của toàn Tập đoàn.

Theo đó, mỗi cán bộ nhân viên FPT tùy năng lực, tùy hoàn cảnh đã tham gia vào các hoạt động của công ty tổ chức, tự tổ chức hoạt động cộng đồng hay tham gia vào bất cứ hoạt động nào mà họ cho là có ích cho xã hội. Với mong muốn là “Chung tay phát triển một xã hội dựa trên tri thức và lòng nhân ái, vì tương lai của Việt Nam”. Đây cũng là định hướng chiến lược về trách nhiệm xã hội của Tập đoàn trong những năm sắp tới.

Với mục đích người FPT cùng “chung tay giải quyết các vấn đề xã hội”, toàn Tập đoàn FPT đã có nhiều chương trình hành động và dự án cộng đồng được phát động và triển khai trên cả nước. Một số hoạt động tiêu biểu của ngày hội là: Hiến máu nhân đạo, Làm sạch môi trường, Trao đổi đồ cũ, Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã, Xây dựng tủ sách, sân chơi cho trẻ em tại viện Nhi TW (tại Hà Nội), Đi bộ tiếp sức cộng đồng, hỗ trợ người dân bị thiên tai…

 Hầu hết các hoạt động hỗ trợ này của FPT đều có sự tham gia tích cực của cán bộ và công nhân viên của công ty. Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thông tin, truyền thông, các hoạt động này của FPT đều được quảng bá và truyền thông rộng rãi trên các phương tiền truyền thông và các mạng xã hội vì cộng đồng, quá đó thu hút sự ủng hộ và tham gia của công chúng