Hội thảo: “Xây dựng năng lực quản lý rủi ro thiên tai cho khối doanh nghiệp”

BY ON 26-05-2014 IN Tin liên quan Comments Off

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy các hoạt động xây dựng năng lực quản lý rủi ro thiên tai cho khối doanh nghiệp để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) kết hợp với Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (DMC) tổ chức hội thảo “Xây dựng năng lực quản lý rủi ro thiên tai cho khối doanh nghiệp” để thảo luận về các phương pháp tiếp cận nhằm duy trì và mở rộng hoạt động đào tạo cho khối doanh nghiệp và khả năng lồng ghép vào chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của quốc gia và các tổ chức phi chính phủ quốc tế.


anh hoi thao Hanoi 14.5.2014

Hội thảo được tổ chức tại Nhà khách văn phòng Quốc hội, với đai diện từ các cơ quan liên quan; Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Chi nhánh VCCI; Hiệp hội doanh nghiệp;Doanh nghiệp từ các địa phương; Văn phòng BCH PCLB một số địa phương ; Các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ. Hội thảo được chia thành 2 phần với các nội dung chi tiết theo chương trình sau:

Thời gian Nội dung Trách nhiệm/Tham dự
 8:00 – 8:30 Đăng ký đại biểu
 8:30 – 8:40 - Giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị.- Giới thiệu và mời Chủ tịch Hội nghị DMC/CED
 8:40 – 8:50 Phát biểu của Lãnh đạo Trung tâm PT&GNTT DMC
 8:50 -9:10 Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” DMC
 9:10 – 9:30 Kết quả và kinh nghiệm thực hiện chương trình đào tạo quản lý rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam tại các tỉnh miền TrungKết quả và kinh nghiệm thực hiện chương trình đào tạo quản lý rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam tại các tỉnh miền Nam VCCI Thành phố Đà Nẵng (trình bày kết quả và kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung)SMEDEC 2 (trình bày kết quả và kinh nghiệm tại các tỉnh miền Nam)
 9:30 – 9:50  Hỏi đáp từ các tổ chức về chương trình đào tạo  DMC/CED
 9:50 – 10:15  Nghỉ giải lao
 10:15 – 11:30  Thảo luận chung:- Thảo luận về sự cần thiết của việc lồng ghép đào tạo cho khối doanh nghiệp về QLRRTT vào chương trình CBDRM quốc gia (khả năng và phương thức lồng ghép)
- Các biện pháp để thúc đẩy sự tham gia của khối doanh nghiệp trong công tác quản lý rủi ro thiên tai (chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, tham gia hỗ trợ công đồng trong và sau thiên tai…);
- Vai trò và sự quan tâm của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế nhằm tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong QLRRTT.
 Toàn thể Hội nghị/ chia nhóm
 11:30 – 11:40  Bế mạc: Phát biểu bế mạc  DMC

Trong chương trình hội thảo, đại diện DMC báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”. Chi tiết bài trình bày, xin xem tại đây.

Đại diện VCCI Đà Nẵng chia sẻ kết quả và kinh nghiệm thực hiện chương trình đào tạo quản lý rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam tại các tỉnh miền Trung. Chi tiết xin xem tại đây.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 chia sẻ kết quả và kinh nghiệm thực hiện chương trình đào tạo quản lý rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam tại các tỉnh miền Nam. Chi tiết xin xem tại đây.