Hội thảo: Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất và khu công nghiệp tại khu công nghiệp Hiệp Phước

BY ON 08-04-2014 IN Tin liên quan Comments Off

Hội thảo “Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất và công nghiệp là một hoạt động nhằm tăng cường quản trị rủi ro thiên tai cho Doanh nghiệp khu chế xuất và công nghiệp.

Hội thảo được tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2014 tại khu công nghiệp Hiệp Phước thành phố Hồ Chí Minh với những mục tiêu sau đây:

  • Giới thiệu nội dung Luật Phòng chống thiên tai;
  • Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về ý nghĩa và lợi ích của việc phòng ngừa và ứng phó với rũi ro thiên tai;
  • Các doanh nghiệp nắm được các nội dung, sự cần thiết của việc lập kế hoạch và nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa và ứng phó với thiên tai như một phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;
  • Qua hội thảo nắm bắt những nội dung cần thiết và các loại hình đào tạo, cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là KCN),
  • Khảo sát thông tin nhu cầu của doanh nghiệp về việc “Tăng cường quản lý phòng chống thiên tại cho các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp”

hoi-thao-quan-tri-rui-ro-thien-tai-trong-cac-khu-che-xuat-va-cong-nghiep

Trong khuôn khổ dự án “Đẩy mạnh hợp tác công-tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt nam” do Quỹ hợp tác Phát triển Hoa Kỳ tài trợ thông qua Quỹ Châu Á tại Việt Nam. Trung tâm Giáo dục và Phát triển kết hợp với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) tổ chức Hội thảo tại khu công nghiệp Hiệp Phước thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình hội thảo chi tiết xem: tại đây

Trong hội thảo, đại diện công ty Towa đóng trong khu công nghiệp Hiệp Phước đã chia sẻ kinh nghiệm phòng chống lụt, triều cường của công ty.

Bài trình bày chi tiết xem: tại đây

Đại diện công ty tư vấn Marsh chia sẻ về kinh nghiệm giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

Bài trình bày chi tiết xem: tại đây

Đại diện Trung tâm Giáo dục và Phát triển chia sẻ về việc tăng cường quản lý rủi ro trong các khu công nghiệp và khu chế xuất.

Bài trình bày chi tiết xem: tại đây

Đại diện VCCI Đà Nẵng chia sẻ về luật phòng chống thiên tai, ngày luật có hiệu lực và các điều luật ảnh hưởng luật tới doanh nghiệp.

Bài trình bày chi tiết xem: tại đây