Hội thảo: Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế tại khu kinh tế Dung Quất

BY ON 14-05-2014 IN Tin liên quan Comments Off

Hội thảo “Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất,công nghiệp và khu kinh tế” là một hoạt động nhằm tăng cường quản trị rủi ro thiên tai cho Doanh nghiệp trong khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT).

Hội thảo được tổ chức ngày 09 tháng 05 năm 2014 tại KKT Dung Quất, Quảng Ngãi với những mục tiêu sau đây:

  • Giới thiệu nội dung Luật Phòng chống thiên tai;

  • Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về ý nghĩa và lợi ích của việc phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai;

  • Các doanh nghiệp nắm được các nội dung, sự cần thiết của việc lập kế hoạch và nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa và ứng phó với thiên tai như một phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;

  • Qua hội thảo nắm bắt những nội dung cần thiết và các loại hình đào tạo, cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN, KKT tại Quảng Ngãi;

  • Khảo sát thông tin nhu cầu của doanh nghiệp về việc “Tăng cường quản lý phòng chống thiên tai cho các doanh nghiệp trong các KCN và KKT”.

20140509hoithao

Trong khuôn khổ dự án “Đẩy mạnh hợp tác công-tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt nam” do Quỹ hợp tác Phát triển Hoa Kỳ tài trợ thông qua Quỹ Châu Á tại Việt Nam. Trung tâm Giáo dục và Phát triển kết hợp với Ban quản lý KKT Dung Quất tổ chức Hội thảo với nội dung chương trình hội thảo như  sau:

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

Ghi chú

7h45-8h00

Đón tiếp Đại biểu Ban tổ chức

8h00-8h15

- Giới thiệu Đại biểu, khách mời
- Thông qua chương trình hội thảo và tọa đàm
- Phát biểu khai mạc Hội thảo
Ban Quản lý KKT DQ
(Phòng QLDN-VX)
Ông Đàm Minh Lễ -
Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất.

PHẦN I

Rủi ro thiên tai- Biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

8h15-8h45

- Luật phòng chống thiên tai và sự chuẩn bị của doanh nghiệp tại các tỉnh miền Trung
- Ý nghĩa và lợi ích của việc lập kế hoạch đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu.
Ông Nguyễn Tiến Quang – Phó Giám đốc VCCI, chi nhánh Đà Nẵng

8h45-9h15

- Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam
- Mục đích, ý nghĩa của việc mở rộng chương trình đào tạo giúp các doanh nghiệp có khả năng ứng phó
- Chiếu video clips ngắn – thông điệp tại sao các doanh nghiệp cần lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng.
Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Giám đốc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp (NEDCEN)

9h15-9h45

Trình bày báo cáo về thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với thiên tai tại doanh nghiệp đóng trong khu công nghiệp. Đại diện Công ty TNHH CNN Doosan Vina

09h45-10h00

Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý KCN, KCX của Hepza và khả năng lồng ghép các hoạt động PCTT tại các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh (thuận lợi và khó khăn). Bà Nguyễn Thị Điệp – Phó giám đốc JESC

10h00-10h15

Nghỉ giải lao

PHẦN II

THẢO LUẬN – TỌA ĐÀM    

10h15-10h30

Ý nghĩa của việc lồng ghép QLRRTT vào các khu công nghiệp và một số cách thức thực hiện và vai trò của ban quản lý. Bà Tô Kim Liên, Trung tâm GD và PT

10h30-11h30

Thảo luận dựa trên 3 vấn đề chính:
1/ Doanh nghiệp nhận thức thế nào về việc chủ động phòng chống thiên tai cho doanh nghiệp và gia đình?
2/ Doanh nghiệp cần hỗ trợ gì để xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp theo yêu cầu của Luật Phòng tránh thiên tai?
3/ Nếu cần đào tạo/ tư vấn thì doanh nghiệp cần cung cấp về:
- Nâng cao nhận thức cho người lao động?
- Lập kế hoạch cụ thể?
- Các biện pháp phòng ngừa: bão và Lụt?
- Triển khai diễn tập tại doanh nghiệp.
4/ Doanh nghiệp cần tư vấn kết hợp với hoạt động nào? Quản lý chất lượng môi trường? phòng cháy chữa cháy?
(Chủ trì Hội thảo)
- Nguyễn Thanh Ngọc, VCCI.
- Tô Kim Liên – CED.
- Nguyễn Tiến Quang – VCCI.
- Ông Đàm Minh Lễ – Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất.
 
Thảo luận toàn thể, ý kiến các doanh nghiệp và Ban Quản lý KKT DQ.

11h30-11h40

Tổng hợp nhanh kết quả và đưa các khuyến nghị. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Bà Tô Kim Liên, Ông Đàm Minh Lễ

11h40-12h00

Kết thúc hội thảo. Ông Đàm Minh Lễ -
Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất

Trong hội thảo, đại diện công ty Doosan vina đóng trong KKT Dung Quất đã chia sẻ về thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với thiên tai tại doanh nghiệp. Chi tiết bài trình, xin xem tại đây.

Đại diện Ban quản lý KCX, KCN Hồ Chí Minh (Hepza) chia sẻ kinh nghiệm về quản lý KCN, KCX của Hepza và khả năng lồng ghép các hoạt động PCTT tại các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết bài trình, xin xem tại đây.

Đại diện VCCI Đà Nẵng chia sẻ về luật phòng chống thiên tai, ngày luật có hiệu lực và các điều luật ảnh hưởng luật tới doanh nghiệp. Chi tiết bài trình, xin xem tại đây.

Đại diện nhóm giảng viên chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chi tiết bài trình, xin xem tại đây.