Hội thảo “Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế”

BY ON 03-10-2014 IN Ấn phẩm, Hoạt động dự án, Khu Chế xuất - Công nghiệp, Tin tức Comments Off

Hội thảo “Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế” là một trong những hoạt động nhằm tăng cường quản trị rủi ro thiên tai cho Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu kinh tế. Với những mục tiêu trên, nội dung chương trình hội thảo tập trung: Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và ban quản lý khu công nghiệp về ý nghĩa và lợi ích của việc phòng ngừa và ứng phó với thiên tai; Giới thiệu nội dung Luật Phòng chống thiên tai mới; Các doanh nghiệp nắm được các nội dung, sự cần thiết của việc lập kế hoạch và nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa và ứng phó với thiên tai như một phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Thảo luận và thống nhất những nội dung cần thiết và các loại hình đào tạo, cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng, đối với các doanh nghiệp; Và thảo luận vai trò của các ban quản lý khu công nghiệp trong công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai.

Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) đã kết hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tại khu công nghiệp Hiệp Phước, chi tiết xem tại đây.

hiep-phuoc-1 hiep-phuoc-2

Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Trung tâm tiếp tục kết hợp với Ban quản lý khu kinh tế Dưng Quất tổ chức hội thảo cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp đóng trong khu kinh tế Dung Quất, chi tiết xem tại đây.

dung-quat-1 dung-quat-2