Hội thảo: Hướng dẫn lập kế hoạch Phòng chống thiên tai cho Khu công nghiệp Hiệp Phước

BY ON 11-05-2015 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Ngày 5 tháng 5 năm 2015, Trung tâm Giáo dục và Phát triển phối hợp với Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước tổ chức cuộc họp Hướng dẫn lập kế hoạch Phòng chống thiên tai cho Nhóm cán bộ chuyên trách và các doanh nghiệp đóng trong Khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước.

Hội thảo Lập kế hoạch PCTT cho KCN Hiệp Phước

Hội thảo tập trung vào hướng dẫn nhóm cán bộ chuyên trách về Biến đổi khí hậu và Phòng cháy chữa cháy của công ty cổ phần KCN Hiệp Phước và một số địa diện doanh nghiệp trong KCN Hiệp Phước lập kế hoạch Quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp mình.

Chi tiết nội dung chương trình hội thảo xin mời xem tại đây.