Hội thảo APEC về duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp để phục hồi sau thiên tai

BY ON 16-01-2014 IN Thông tin cần biết Comments Off

Hội thảo APEC về duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp để phục hồi sau thiên tai (8-10/05/2013)
Trong khuôn khổ hoạt động của Nhóm công tác APEC về đối phó với tình trạng khẩn cấp, từ ngày 08-10/05/2013 Việt Nam và Australia phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề về duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh (BCP) và Hội thảo APEC lần 2 về xây dựng năng lực cho cán bộ Chính phủ của các thành viên APEC trong việc thúc đẩy sử dụng hiệu quả BCP để phục hồi sau thiên tai tại khách sạn Hilton, Hà Nội.


Phó TCTr. TCTL Nguyễn Xuân Diệu phát biểu khai mạc

Hội thảo ngày 08/05 nhằm mục tiêu thúc đẩy nhận thức trong việc áp dụng lập kế hoạch duy trì sản xuất kinh doanh để bảo vệ các doanh nghiệp khỏi tác động của thiên tai với sự tham gia của các đại biểu từ các nền kinh tế thành viên APEC, đại diện một số tổ chức quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, khẳng định: “Khi thiên tai xảy ra, doanh nghiệp không những là đối tượng chịu ảnh hưởng mà còn phải đảm bảo duy trì kế hoạch sản suất kinh doanh để tiếp tục cung cấp các dịch vụ, hàng hóa để góp phần giảm thiểu các tác động do thiên tai gây ra và duy trì sự ổn định của nền kinh tế, tránh khủng hoảng do thiếu nguồn cung sau thiên tai, thảm họa. Cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai. Sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình quản lý rủi ro thiên tai là và vô cùng quan trọng”

Tại Hội thảo, đại diện Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai, Ông Nguyễn Thành Phương, Trưởng phòng Đào tạo và Chuyển giao công nghệ trình bày chính sách của chính phủ đối với khu vực tư nhân nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Hội thảo đã thảo luận về các chính sách, thực tiễn và chương trình liên quan đến việc phát triển và thực hiện lập kế hoạch duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thiên tai.

Ông Nguyễn Thành Phương, Trung tâm PT&GNTT trình bày tại Hội thảo


Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trung tâm PT&GNTT
trình bày kế hoạch hành động quốc gia về BCP

Nối tiếp Hội thảo chuyên đề ngày 08/05 là Hội thảo APEC lần 2 về xây dựng năng lực cho cán bộ Chính phủ của các thành viên APEC trong việc thúc đẩy sử dụng hiệu quả BCP để phục hồi sau thiên tai. Tại Hội thảo, các chuyên gia đã rà soát kết quả, bài học kinh nghiệm sau Hội thảo APEC lần 1 tại Singapore; chia sẻ kinh nghiệm đạt được của các nền kinh tế thành viên APEC khi tham gia thực hiện từ tháng 12/2012 đến tháng 05 năm 2013 nhằm cung cấp những hiểu biết sâu sắc, thách thức mà các cán bộ Chính phủ phải đối mặt; đồng thời chia sẻ và đóng góp ý kiến về kế hoạch hành động của các quốc gia trong việc thúc đẩy sử dụng hiệu quả BCP để phục hồi sau thiên tai.
Phòng TT&KT – Trung tâm PT&GNTT

http://www.dmc.gov.vn