Hỗ trợ các doanh nghiệp lập kế hoạch phòng chống thiên tai

BY ON 01-10-2013 IN Videos Comments Off

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng chống ứng phó với thiên tai, nâng cao nhận thức, lập kế hoạch, xây dựng chính sách về QLRRTT, Quỹ Châu Á phối hợp với VCCI và CED đã tổ chức tập huấn cho gần 500 DN ở khu vực miền Trung về các hoạt động trên. CED xin giới thiệu phóng sự ngắn về các lớp tập huấn.