Giới thiệu về các hoạt động của dự án

BY ON 03-10-2013 IN Hoạt động dự án, Thông tin cần biết, Tin tức Comments Off

Với sự tài trợ của Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Dự án “Đẩy mạnh hợp tác Công – Tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” được Quỹ Châu Á (TAF) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) đã thực hiện được 2 năm tại 5 tỉnh/thành phố là Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bình Định.

Trong khuôn khổ dự án trên, dưới đây là các hoạt động, do Trung tâm thực hiện:

  1. Xây dựng tài liệu đào tạo và hướng dẫn về QLRRTT
  2. Thiết kế và tổ chức các khóa đào tạo giảng viên nguồn
  3. Các khóa đào tạo về Quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp
  4. Chương trình truyền thông
  5. Xây dựng các tờ rơi chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng và gia cố công trình ứng phó với bão