Giới thiệu: Những việc cần làm

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Những bước quan trọng trong công tác phòng ngừa và ứng phó là đánh giá rủi ro, lập kế hoạch, thử nghiệm, chỉnh sửa, tập huấn, diễn tập. Xem thêm…

Đánh giá rủi ro

Trước khi xây dựng kế hoạch chuẩn bị ứng phó với thiên tai, việc đánh giá nguy cơ rủi ro là rất quan trọng để hiểu một cách rõ ràng về bối cảnh và các điều kiện chung làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch. Xem thêm…

Lập kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp

Cách xây dựng kế hoạch trong tình huống khẩn cấp hiệu quả nhất là có sự tham gia của những người có liên quan, những người sẽ cùng nhau làm việc trong tình huống khẩn cấp. Đây là quá trình lập kế hoạch cho tương lai với các kịch bản và mục tiêu được thống nhất, các biện pháp kỹ thuật và quản lý được xác định để xây dựng được hệ thống ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, cần đảm bảo những vấn đề chủ chốt của doanh nghiệp, cộng đồng, và các chủ thể khác được tính đến trong các hoạt động chuẩn bị, ứng phó và cứu trợ thiên tai. Xem thêm…

Kế hoạch ứng phó trong tình trạng khẩn cấp cho nhân viên

Nhân viên và người làm cùng trong doanh nghiệp là những tài sản vô giá của doanh nghiệp. Có một số việc doanh nghiệp có thể lên kế hoạch trước khi thiên tai nhưng doanh nghiệp cũng nên biết nhân viên cần trợ giúp gì sau thiên tai. Xem thêm…

Dự trữ trong tình trạng khẩn cấp

Khi chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, điều cần thiết trước tiên là nghĩ về những thứ cơ bản cho sự sinh tồn: nước sạch, thức ăn, không gian sạch và đủ ấm. Khuyến khích mọi người tự trang bị cho mình một bộ dự phòng cầm tay những thứ mình cần và các loại dược phẩm thiết yếu nhất. Xem thêm…

Lên kế hoạch liên lạc trong tình huống khẩn cấp

Lên kế hoạch chi tiết về việc công ty bạn sẽ liên lạc thế nào với nhân viên, chính quyền địa phương và khách hàng trong và sau thiên tai. Xem thêm…

Bảo vệ tài sản và đầu tư của doanh nghiệp

Ngoài việc lên kế hoạch cho tình trạng khẩn cấp, một vài bước bạn có thể làm để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp bạn cũng như bảo vệ được các tài sản vật chất của doanh nghiệp mình, ví dụ như: xem lại chính sách bảo hiểm, bảo vệ máy móc thiết bị …. Xem thêm…

Tập huấn và diễn tập

Không nên chỉ lên kế hoạch mà còn nên diễn tập những gì doanh nghiệp định làm để không bị bất ngờ và lúng túng khi thiên tai xảy ra. Cũng giống như sự thay đổi từng ngày trong hoạt động kinh doanh, các kế hoạch dự phòng trong tình huống khẩn cấp cũng nên thay đổi theo điều kiện cụ thể và công việc kinh doanh/ sản xuất của doanh nghiệp. Rèn luyện và thực hành sẽ giúp doanh nghiệp sẵn sàng ứng phó khi xảy ra thiên tai. Xem thêm…

Xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau thiên tai.

Sau thiên tai, nhiều doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn, ảnh hưởng đến kinh doanh và việc làm của người lao động. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải có những kế hoạch khắc phục hậu một cách quả hiệu quả và nhanh chóng để đưa hoạt động kinh doanh trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Xem thêm…