Giới thiệu: Lợi ích đối với Doanh nghiệp

BY ON 27-09-2013 IN Lợi ích đối với doanh nghiệp, Thông tin cần biết Comments Off

Lập kế hoạch mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp:

Thiên tai không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng và sự ổn định của doanh nghiệp mà còn làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng nhiều cách: Thiệt hại về tài sản cố định (nhà xưởng, nhà máy, thiết bị); Ảnh hưởng đất đai hoặc/và địa điểm của công ty hoặc nhà cung cấp ; Gián đoạn việc cung cấp hàng hóa, bán hàng và các hoạt động kinh doanh quan trọng khác; Ảnh hưởng đến việc kinh doanh của đối tác trong chuỗi cung ứng ; Ảnh hưởng cả về vật chất và tinh thần của người lao động. Chính vì vậy lập kế hoạch là giúp cho doanh nghiệp có thể tránh được những thiệt hại do thiên tai có thể gây ra. Đọc thêm...

Tại sao doanh nghiệp cần lên kế hoạch:

Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai (RRTT) và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã lập là một việc nên làm thường xuyên, nhất là đối với những RRTT thường xảy ra trên địa bàn hoạt động của doanh nghiệp để doanh nghiệp luôn sẵn sàng và chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản sau mỗi lần thiên tai. Đọc thêm…