Download Tờ rơi Bão và Lũ lụt

BY ON 16-12-2013 IN Tin liên quan Comments Off

Tờ rơi Bão và Lũ lụt

Bạn phải làm gì khi Bão và Lũ lụt xảy ra? Các tờ rơi của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương sẽ hướng dẫn bạn những công việc cụ thể bạn cần làm trước, trong và sau khi xảy ra bão, lũ lụt.  Tờ rơi hướng dẫn các biện pháp cơ bản Phòng chống Bão

Tờ rơi hướng dẫn những hoạt động cơ bản phòng chống bão – lụt (click vào hình ảnh để xem kích thước lớn hơn)

 Tờ rơi hướng dẫn các biện pháp cơ bản Phòng chống Bão

Tờ rơi hướng dẫn các biện pháp cơ bản Phòng chống Bão

 Tờ rơi hướng dẫn các biện pháp cơ bản Phòng chống Lũ lụt

Tờ rơi hướng dẫn các biện pháp cơ bản Phòng chống Lũ lụt

Nguồn: Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương