Doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng ứng phó với thiên tai

BY ON 01-10-2013 IN Videos Comments Off

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNVV các giải pháp ứng phó với rủi ro thiên tai, VCCI kết hợp với Quỹ Châu Á và CED tổ chức hội thảo với chủ đề “Các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng ứng phó với rủi ro thiên tai” thảo luận về các chính sách trong công tác ứng phó với RRTT.