Với mục đích cập nhật và chia sẻ thông tin kịp thời cho các giảng viên, các thành viên tham gia các khóa tập huấn có thêm thông tin hướng dẫn và tham khảo để xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai cho các doanh nghiệp, tháng 9 năm 2012, Trung tâm Giáo dục và Phát triển xây dựng trang thông tin (http://ungphothientai.com), nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp lập kế hoạch.

Để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp trong công tác phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, đặc biệt là bão và lũ lụt, đề nghị bạn đọc bớt chút thời gian góp ý hoàn thiện trang thông tin này.

Xem thêm: Ý kiến của các Doanh nghiệp

Các bạn có thể góp ý trực tiếp tại trang này hoặc gửi mail về địa chỉ 
cedhanoi@ced.edu.vn

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng, 
Admin.